Slotdag onderzoek internetgebruik bij kinderen

onderwijs

Internet biedt kinderen en jongeren heel wat mogelijkheden om kennis op te bouwen, kennis te delen en in verbinding te staan met elkaar. Eén klik volstaat om toegang te hebben tot een wereld van prikkel, verwondering en uitdaging. Het zijn net deze mogelijkheden die kinderen en jongeren bijzonder kwetsbaar maken. Eén van de aspecten om hiertegen in te gaan is hen te sensibiliseren en hen leren om zich defensief en verantwoordelijk op te stellen. 

De opleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs van VIVES Campus Tielt voeren op dit moment een onderzoek uit naar internetgebruik bij kinderen en jongeren in Oost- en West-Vlaanderen. Er wordt nagegaan op welke manier kinderen en jongeren internet gebruiken en in welke mate dit op een veilige manier gebeurt. Verder worden verbanden met schoolprestaties, persoonlijkheid en oudertoezicht onderzocht.

Op woensdag 26 april 2017 organiseert de lerarenopleiding een informatieve en ludieke slotdag. Gedurende een voormiddag kunnen jongeren kennismaken met de resultaten van het onderzoek en krijgen zij op een interactieve en educatieve manier inzicht in de problemen die internetgebruik met zich meebrengt op het vlak van veiligheid. Klassen, scholen, leraren, docenten en toevallig geïnteresseerden zijn welkom. Toegang is gratis.

Meer informatie of inschrijven? [email protected] .

Deel dit via