• school kind

M-decreet en inclusie: themagerichte supervisiegroepen

M-decreet en inclusie: themagerichte supervisiegroepen aan VIVES Noord en VIVES Zuid

De invoering van het M-decreet zorgt ervoor dat leerkrachten voor vragen komen te staan waar we geen kant-en-klare oplossingen voor hebben.  Vanuit de banaba’s schoolontwikkeling, buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remediërend leren van VIVES willen we mensen in de praktijk ondersteunen via themagerichte supervisiegroepen.

In een kleine groep wordt gewerkt rond de vragen of moeilijkheden van de deelnemers.  Aan de hand van deze casussen verdiepen en verruimen we de kennis rond het thema,  staan stil bij ons eigen handelen en opvattingen.  Ondersteund door elkaar ontdekken we wat een goede werkwijze is in de eigen casus, gebaseerd op expertise rond het thema, maar ook met respect voor de eigenheid van zowel leerling(en) als leerkracht. 

Er zijn 5 themagroepen met 5 tot 10 deelnemers. Elke groep komt 4 keer bijeen gedurende 3 uur, telkens op woensdagnamiddag tussen 14.30 en 17.30.  In de groep wordt er enerzijds inhoudelijk ingegaan op het thema van de groep en wordt er anderzijds gewerkt rond een 6-tal casussen.

Elke groep wordt begeleid door een docent van de bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs, schoolontwikkeling of zorgverbreding en Remediërend leren. De docent heeft een inhoudelijke expertise over het thema en heeft ervaring met supervisietrajecten. Wie inschrijft voor een groep, is bereid om aan alle bijeenkomsten van de groep deel te nemen en brengt een eigen casus in rond dat thema of werkt actief mee rond de casus van een andere deelnemer.  

Deel dit via