Open referaat banaba schoolontwikkeling: basisonderwijs en wereldburgerschap

onderwijs

In het kader van de opleiding banaba schoolontwikkeling en HIVO organiseren we, in samenwerking met C.O.V. West-Vlaanderen, op woensdag 22 februari 2017 een open referaat. Dit referaat vindt plaats van 14u-16u30 op VIVES Campus Torhout. Voor het referaat van dit academiejaar nodigden we Prof. Dr. Bruno Vanobbergen uit, Vlaams Kinderrechtencommissaris en gastprofessor in sociale pedagogiek aan de Universiteit Gent.  

Prof. Vanobbergen staat stil bij de toenemende vraag om kinderen meer op te voeden tot echte wereldburgers. Hij maakt hiervoor een logische verbinding tussen de belangrijke taak van het onderwijs en enkele actuele vraagstukken uit onze samenleving. Zelf verwoordt hij het als volgt: “Burgerschap is een begrip met vele lagen. Het kan op verschillende manieren worden omschreven: als een status, als een deugd, als handelingsbekwaamheid. Dit maakt meteen dat de vaak gestelde opdracht aan het onderwijs “opvoeden tot burgerschap” op verschillende manieren kan worden ingevuld. Tot op vandaag vertrekt men bij burgerschapsopvoeding vaak van een tekort: kinderen zijn nog geen burger en opvoeding en onderwijs moeten hen tot burger maken. Het vertrekpunt van mijn lezing ligt bij de erkenning van kinderen als burgers. Dit vertrekpunt vraagt een andere kijk op opvoeding en onderwijs in relatie tot burgerschap. Het gaat dan niet meer om een opvoeding tot democratie, maar om een opvoeding vanuit democratie.”

Vanuit deze benadering van burgerschapsopvoeding besteedt prof. Bruno Vanobbergen aandacht aan de betekenis van kinderrechten in onderwijs. Hij brengt hierbij twee belangrijke maatschappelijke discussies onder de aandacht van de luisteraars:

  • de inclusie van kinderen met een beperking in het onderwijs
  • plaats van kinderen van vluchtelingen in onze samenleving.

Het referaat is gratis maar aanmelding voor maandag 20 februari 2017 is verplicht via onderstaand formulier:

Inschrijvingen gesloten

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze activiteit.
Deel dit via