• denker.jpg

Postgraduaat ethiek

Postgraduaat ethiek aan VIVES Zuid

Binnen de samenleving is er een groeiende vraag naar ethische ondersteuning. Deze vraag is er niet alleen in de zorgsector zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Ook de sociaal-agogische sector zoals onder andere de welzijnszorg, de eerstelijnszorg, de zorgcentra voor mensen met een beperking, de hulpverleningscentra of de onderwijssector, alsook de profitsector vertonen  een toenemende nood.

Het postgraduaat ethiek wil medewerkers binnen deze organisaties in staat stellen zelfstandig ethische processen op micro-, meso-, macro- en metavlak te analyseren en begeleiden.

Inhoud
Klemtonen
Studieroute
Toelatingsvoorwaarden
Lesgevers
Deel dit via

De laatste nieuwtjes over postgraduaat ethiek