• Klinische Gesprek

Kwaliteitsvolle intake

Kwaliteitsvolle intake: voor een goed begrip bij een goed begin aan VIVES Zuid

Vele hulpverleners hebben te maken met een intakegesprek als aanloop én beginfase van de hulpverlening. In de korte duur van dit gesprek wordt de hulpverlener verondersteld een beeld te kunnen vormen van de hulpvraag van de cliënt en deze hulpvraag te kunnen situeren in de context van de cliënt.

Een hulpverleningsgerichte intake creëert  een werkbare context  waarin de hulpvraag in een proces van informatie-uitwisseling tussen hulpvrager(s) en hulpverlener  geëxploreerd wordt. Een evenwichtige en evenwaardig participatie in de intakefase vormt de beste basis voor het bereiken van een consensus met betrekking tot het hulpverleningsvoorstel dat volgt op de intake.

De chronologie van de hulpverlening en de plaats van de verwijzer zullen tevens belangrijke indicatoren zijn in de exploratie en definiëring  van de huidige hulpvraag.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar hulpverleners (opvoeders, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen…) uit de welzijnssector (gehandicaptensector, bijzondere jeugdzorg, psychiatrie, centra algemeen welzijnswerk…) die hun begeleidingsgerichte contacten met cliënten (volwassenen en kinderen/jongeren en hun gezinnen/context) willen optimaliseren. 

Werkwijze

De kenmerken en basisprincipes voor een kwaliteitsvolle intake  worden voorgesteld en telkens gekoppeld aan concrete toepassingen.

Actieve training: Via casusinbreng en rollenspel  wordt geoefend om een intakegesprek te voeren aan de hand van de voorgestelde  thema’s en principes. Er wordt tevens gewerkt aan de verslaggeving van het intake gesprek  en het opstellen van een hulpverleningsvoorstel.

Docent

Viviane Vandekerckhove

Deel dit via

Vier donderdagen: 4/5, 18/5, 1/6 en 15/6 2017, telkens van 9u tot 17u.

175 euro (€60 inschrijvingsgeld en €115 cursusgeld)