• Middelbaar Groepswerk

Postgraduaat CLIL

Postgraduaat CLIL voor leerkrachten aan VIVES Zuid

West-Vlaanderen is al jaren gangmaker wat Content en Language Integrated Learning (CLIL) betreft. Steeds meer scholen secundair onderwijs beslissen om CLIL in hun aanbod op te nemen. Verschillende onderwijspartners slaan de handen in elkaar om vanaf februari 2017 zowel de vereiste taalmodules Engels en Frans als de CLIL-didactiek en het CLIL-management aan te bieden.

De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit leerkrachten (bachelors en masters) uit zowel secundair als hoger onderwijs die een zaakvak in een vreemde taal (willen) geven. Ook voor beleidsondersteuners en directies biedt deze opleiding een absolute meerwaarde. 

Dit programma is een samenwerking tussen CVO Roeselare, CVO VIVO, het studiegebied onderwijs van hogeschool VIVES en DPB West-Vlaanderen. 

Programma

Het totale pakket bestaat uit 4 onderdelen:

  • de taalcomponent
  • „CLIL-concept en didactiek basis
  • „CLIL-didactiek verdieping
  • CLIL-management

De modules kunnen apart gevolgd worden. Deze vier modules samen leiden tot een postgraduaat van 20 studiepunten. 

Taalcomponent

De taalcomponent Engels en Frans wordt in een verkort traject van 80 lestijden georganiseerd. Een C1 behalen is op deze manier een haalbare piste voor wie vertrekt vanuit een sterke B2. Elke cursist wordt dan ook vooraf getest op dit vereiste B2-taalniveau. Er wordt gewerkt via blended learning waardoor de ondersteunende kennis vooral thuis verworven wordt. De mondelinge taalvaardigheden (luisteren en spreken) worden expliciet geoefend tijdens de contactmomenten aan de hand van CLIL-didactiek. De klemtoon ligt op de onderwijsgerelateerde instructie- en vaktaal. Evaluatie gebeurt aan de hand van een permanente evaluatie met eindexamen.

14 lesmomenten op woensdagavond van 18u tot 21u20 van 1 februari tot en met 24 mei 2017, met een taaltest op zaterdag 14 januari 2017 om 9u. Leslocatie: CVO Roeselare, campus VMS, Arme Klarenstraat 40, 8800 Roeselare.

„Inschrijvingsgeld: 145 euro

„Bijkomende informatie: [email protected]

CLIL-concept en didactiek basis

De CLIL-didactiek wordt gaandeweg en geïntegreerd aangeboden en gastcolleges zorgen voor een hands-on aanpak. We vertrekken vanuit concepten en een theoretisch kader en koppelen dit aan een CLIL-bad, activerende werkvormen, taalontwikkelend lesgeven, taalgericht vakonderwijs, ICT-integratie, evaluatiemethoden, coöperatief leren en binnenklasdiffertentiatie. De evaluatie verloopt geïntegreerd en permanent. 

11 februari 2017: CLIL-bad door Liesbeth Martens (UCLL Heverlee) van 8u30 tot 16u30.„ Vanaf 18 februari tot en met 22 april 2017: vier lesmomenten op zaterdagmorgen van 8u30 tot 12u in CVO Roeselare, campus De Vriendschap, O.-L.-Vrouwemarkt 30, 8800 Roeselare.

Inschrijvingsgeld: 90 euro

Bijkomende informatie: [email protected]

CLIL-didactiek verdieping

Bovenop het globale concept en de basisdidactiek van CLIL is een verdieping in de specifieke didactische aanpak een meerwaarde. De docenten geven je de nodige bagage om kwalitatieve CLIL-lessen te ontwikkelen. In deze modules wordt dieper ingegaan op de vakdidac sche aspecten van deze onderwijsvorm. Concrete items die aan bod komen: Hoe pas je jouw cursusmateriaal aan? Wat zijn de specifieke eisen voor een goede lesopbouw? Hoe verwerk je taaltips? Op welke manier pak je de evaluatie aan? We kiezen voor een praktijkgerichte aanpak, waarbij we theoretische inzichten koppelen aan good practices en toepassen in microteaching en praktijkvorming. 

Deze module wordt ingericht vanaf september 2017.

CLIL-management

Deze module focust op de implementatie van CLIL in de concrete schoolpraktijk. Beleidsondersteunende inzichten en strategische competenties om samen met een schoolteam CLIL te implementeren en te begeleiden worden aangereikt en ingeoefend.

Deze module wordt ingericht vanaf september 2017.

Waar kan ik met dit diploma aan de slag?
Wat leer ik in deze opleiding?
Hoe ziet mijn studieroute eruit?
Hoe organiseert VIVES deze opleiding?
Ga ik tijdens deze opleiding op stage?
Deel dit via