• erfgoed.png

Erfgoed en onderwijs

Erfgoed en onderwijs aan VIVES Zuid

De onderzoekers van het onderzoeksdomein erfgoededucatie van VIVES campus Tielt bieden een gecertificeerde opleiding erfgoed en onderwijs aan over erfgoededucatie voor kinderen en tieners. Deze opleiding is bedoeld voor directies, leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs, onderwijscoördinatoren en educatieve medewerkers van cultuur- en erfgoedinstellingen die handvaten zoeken om met erfgoededucatie te starten of die er al ervaring mee hebben en hun visie willen verruimen.

Deze opleiding slaat een brug tussen onderwijzers (in opleiding) enerzijds en cultuur- en erfgoedwerkers anderzijds met als doel kwaliteitsvolle erfgoededucatie te realiseren bij kinderen. 

Inhoud

Tijdens deze opleiding maak je kennis met verschillende creatieve en muzische methodieken om met kinderen en tieners erfgoed actief te exploreren. We zorgen voor een brede waaier aan erfgoedthema’s, zodat je zelf erfgoedprojecten met jongeren vakoverschrijdend kan opzetten en het werken rond erfgoed kan integreren in schoolvakken. Voorkennis van de erfgoedthema’s is niet vereist. De opleiding bestaat uit vier modules. Tijdens deze modules werk je aan een case naar keuze. Je krijgt inspiratie uit verschillende “goede praktijk”-voorbeelden en je krijgt persoonlijke begeleiding. Aan het einde van de opleiding is je eigen project klaar. We hechten veel belang aan de uitwisseling van ervaringen en ideeën en we toetsen de aangereikte methodes aan de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Doelgroep

 • directies en beleidsondersteuners: richtingwijzers om tegemoet te komen aan de verwachtingen over cultuureducatie, handvaten voor het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie (Dynamo 3)
 • leerkrachten kleuter- en lager onderwijs: mogelijkheden om omgevingsonderwijs en lokaal erfgoed te integreren in de activiteiten/lessen wero, muzische, taal ... en zo de betrokkenheid van de kinderen te verhogen
 • leerkrachten secundair onderwijs: inspiratie opdoen om goede ideeën te vinden voor de lessen geschiedenis, PAV ...
 • cultuurbeleidscoördinatoren en -medewerkers: mogelijkheden om ook het onderwijs te betrekken bij erfgoeddagen, openmonumentendagen en erfgoedbeleid in het algemeen
 • erfgoedwerkers en –medewerkers: een kans om zich in te werken in innovatieve methodieken en werkvormen, om zo projecten in samenwerking met lokale scholen te versterken
 • bibliothecarissen: visie en ideeën om de bibliotheek in te zetten als uitvalsbasis voor erfgoededucatie
 • schepenen van cultuur en onderwijs: denkkaders om in de stad of de gemeente erfgoedinitiatieven op te zetten voor de kinderen en de jeugd
 • verantwoordelijken en leden van een heemkundige kring: mogelijkheden om de lokale archieven te ontsluiten in samenwerking met onderwijspartners uit de eigen stad of de gemeente
 • gidsen die met kinderen en jongeren werken: methodieken om rondleidingen interactief en eigentijds te benaderen 

We houden graag rekening met je persoonlijke achtergrond. Daarom kan je zelf een pakket samenstellen. 

Data

Acht contactdagen van februari tot mei 2017:

 • module 1: erfgoed: wat hoe en waarom? - 8 en 15 februari 2017
 • module 2: onderwijssector en erfgoedveld: samen sterker - 20 februari en 8 maart 2017
 • module 3: erfgoededucatie: didactisch - pedagogisch: 13 en 20 maart 2017
 • module 4: erfgoededucatie: creatief en mediawijs: 19 april en 10 mei 2017

Inschrijvingsgeld

Het bedrag van inschrijving voor de volledige opleiding bedraagt € 336. Wie niet alle modules volgt, betaalt een vast bedrag van € 230 + € 11 per studiepunt.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 1 februari 2017 per mail naar [email protected]

Annulering

Gelieve per e-mail te annuleren als je niet aanwezig kunt zijn door een mailtje te sturen naar de contactpersoon van deze opleiding. Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden. De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via