• handen.png

Thema-avonden: geriatrische-gerontologische zorg

Thema-avonden: geriatrische-gerontologische zorg

De thema-avonden geriatrische-gerontologische zorg hebben tot doel om zorgverleners op de hoogte te houden van actuele thema’s binnen de ouderenzorg. Met het aanbieden van diverse thema’s over gerontologische/geriatrische onderwerpen bieden wij tevens aan verpleegkundigen de kans om het aantal verplichte bijscholingsuren, in het kader van het behouden van de bijzondere beroepstitel, te halen.

Doelgroep

Deze informatieve avondsessies zijn bedoeld voor personen die instaan voor de zorg voor ouderen of die interesse hebben in het onderwerp (mantelzorgers, zorgkundigen, paramedici, verpleegkundigen en docenten in de zorgopleidingen). Elke avond kan afzonderlijk gevolgd worden.

Didactische aanpak

Het programma bestaat uit een aanbod van verschillende lezingen over verschillende onderwerpen.
Na het volgen van een themaavond ontvangt de cursist een attest van deelname met daarop het aantal gevolgde uren.

Inhoud


De hulpverleners doen wat ze kunnen. Het eeuwige dilemma is de tijd. Inzichten over de interpersoonlijke zorgrelatie tussen ouderen en hulpverleners.


Dinsdag 28 maart 2017 (19u30 – 21u30)

Momenteel focust de hulpverlening zich vooral op de fysieke zorg van ouderen. De noden en ervaringen van ouderen met de hulpverlening worden echter ook sterk beïnvloed door hun relatie met de hulpverleners. De kwaliteit van de zorgrelatie heeft een belangrijke invloed op het welbevinden en de gezondheid van ouderen.

In het onderzoeksproject ‘Senior Vriendelijke Zorg’ werden de ervaring en beleving van ouderen in de relatie met verpleegkundigen op niet-geriatrische ziekenhuisafdelingen in kaart gebracht.

Hoe wordt de ziekenhuisopname door de ouderen zelf ervaren? Wat is voor hen ondersteunend en/of belastend? Aan de hand van voorbeelden maken we kennis met het perspectief van de ouderen. Tijdens een reflectiemoment staan we stil bij wat deze inzichten teweeg brengen bij ons als hulpverlener en hoe we hier in de bredere context van de gezondheidszorg verder mee aan de slag kunnen gaan.

Mevr. Melissa Riviere, onderzoeker VIVES campus Roeselare; verpleegkundige interne liaison geriatrie/onderzoeker AZ Delta; vrijwillig medewerker UCVV Gent


Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen


Dinsdag 25  april 2017 (19u30 – 21u30)

Tijdens deze avond staan wij uitgebreid stil bij volgende onderwerpen:

  • Visie op seksualiteit in onze moderne wereld vertrekkende van de holistische visie op seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd
  • Kennis, attitudes en omgaan met seks en intimiteit in de ouderenzorg: inzichten vanuit het wetenschappelijk onderzoek en het werkveld.
  • De Vlaamse Seks- en intimiteitskoffer voor gevorderden
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Mevr. Els Messelis, zelfstandig gerontoloog WAW55+ (Vorming en opleiding rond wonen, arbeid en welzijn voor 55-plussers


Eerste hulp bij hoortoestellen


Donderdag 18 mei 2017 (19u30 – 21u30)

Zorgverleners worden steeds vaker geconfronteerd met vragen of problemen rond hoorhulpmiddelen, voornamelijk binnen de geriatrische populatie. Technologische vooruitgang heeft immers gezorgd voor een uitgebreid gamma op maat van de gebruiker en zijn gehoorverlies, wat vraagt om een verkenning van het huidige aanbod aan hoortoestellen en implantaten. Maar wat als ouderen ongemakken ervaren met het dagelijks gebruik van hun hoorhulpmiddelen? Hoe kan je hen als zorgverlener adequaat begeleiden zodat communicatie met de omgeving verzekerd blijft? Tijdens deze sessie bespreken we enkele aandachtspunten, al dan niet in afwachting van gespecialiseerde hulp.

Mevr. Saartje Vanaudenaerde, lector opleiding logopedie en audiologie, VIVES campus Brugge; audiologe in AZ Damiaan Oostende.


Prijs

€ 25 persoon/sessie of
€ 60 voor de 3 sessies

Certificering

Een aanwezigheidsattest is voorzien per thema.

Inschrijven

Je kan tot 2 weken voor de start van de thema avond inschrijven. Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Annulering

Je kan per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn, [email protected]. De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Shriijft in voor alle 3 de sessies!

Of schrijft in voor een van de 3 sessies:
- dinsdag 28 maart
- dinsdag 25 april
- donderdag 18 mei
Telkens van 19u30 tot 21u30

€ 25,00 per sessie
€ 60,00 voor 3 sessies
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Bart Hungenaert+32 51 23 23 30
mail mij