• brug.jpg

Studiedag ervaringswerkers en verpleegkundigen als tandem: kans of bedreiging?

Ervaringswerkers en verpleegkundigen als tandem: kans of bedreiging? aan VIVES Zuid

Ervaringswerk en ervaringsdeskundigheid staan steeds meer in de belangstelling. Vooral in de geestelijke gezondheidszorg is er groeiende aandacht voor deze nog relatief nieuwe ontwikkeling. In deze vorming vragen we ons af hoe de verpleegkundige zich ten opzichte van ervaringswerkers kan positioneren. We denken samen na over onze relatie met de ervaringswerker en waar er nog uitdagingen en kansen zijn. De inzichten worden bediscusieerd en in perspectief geplaatst van recent (eigen) onderzoek.

Doelgroep

We kiezen er uiteindelijk voor om op deze studienamiddag de reflectie te doen vanuit de eigenheid van de verpleegkundige discipline naar dit thema toe. De vorming zicht zich tot verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers die binnen de geestelijke gezondheidszorg en chronishce zorg met ervaringsmedewerkers willen samenwerken.
De vorming komt in aanmerking als verplichte bijscholing in het kader van het behoud van de bijzondere beroepstitel en/of beroepsbekwaamheid.

Inhoud

We staan stil bij de eigenheid van ervaringsdeskundigheid en plaatsen dit tegenover de eigenheid van de GGZ-verpleegkunde. We zoeken naar gelijkenissen en verschillen tussen beide functies en vragen ons af hoe verpleegkundigen zich het best ten aanzien van ervaringsmedewerkers kunnen afstemmen.

De vorming is een mix van werken in gemengde groepen en plenaire terugkoppleing. De discussiethema's worden onderbouwd vanuit recente (eigen) onderzoeksresultaten.

Datum

Donderdag 1 juni van 14u tot 17u.
Onthaal vanaf 13u30.

Kostprijs

€ 40 (inclusief syllabus en koffie)

Sprekers

Bart Debyser - [email protected]
Joeri Vandewalle - [email protected]

Inschrijving

Je kan tot 17 mei isnchrijven.
Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur.
Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Attest

Je ontvangt na deelname een aanwezigheidsattest.

Annulering

Je kan enkel per mail annuleren, [email protected], als je niet aanwezig kan zijn.
De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Donderdag 1 juni, onthaal vanaf 13u30.

€ 40,00 (inclusief syllabus en koffie)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Bart Hungenaertmail mij
Ontvang de brochure