• zorglogistiek.jpg

Postgraduaat Eerstelijnszorg

Postgraduaat Eerstelijnszorg aan VIVES Zuid

De maatschappelijke evoluties tonen aan dat de behoefte aan ambulante zorg in de eerste lijn de komende jaren enkel nog zal vergroten. Het postgraduaat casemanagement in de eerste lijn wil mee een antwoord bieden op de toenemende nood aan een coördinerende/regisserende functie met als doel  een optimale afstemming tussen de verschillende disciplines in het zorgaanbod van de eerste lijn.

Dit postgraduaat van 20 studiepunten wil professionals uit de eerste lijn ondersteunen door de nodige verdieping aan te bieden onder de vorm nieuwe inzichten, concrete toepassingen en interactieve lessen.

Wil je mee de eerste lijn versterken? Ben je op zoek naar nieuwe, verdiepende inzichten over de eerste lijn? Wil je je verdiepen in trans- en interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorglijnen en –niveaus? Sta je open voor nieuwe methodieken ter versterking van de empowerment van de zorgvragen? Dan is dit postgraduaat absoluut een meerwaarde voor jou!

Doelgroep

Het postgraduaat is toegankelijk voor studenten die in het bezit zijn van minimaal een bachelorsdiploma binnen het studiegebied gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, psychologie en pedagogische wetenschappen, geneeskunde of tandheelkunde.

Data

Het postgraduaat gaat van start in september 2016 tot eind juni 2017.

Studieduur en traject

De postgraduaatsopleiding bestaat uit 20 studiepunten.  Deze worden verdeeld over 2 modules van elk 10 studiepunten.

De module ‘Coördinatie van de eerstelijnszorg’ omvat volgende opleidingsonderdelen:

  • Eigenheid en organisatie van de eerste lijn (3 SP)
  • Ontwikkeling en innovatie van de eerste lijn (3 SP)
  • Interventies gericht op casemanagement (4 SP)

De module ‘Regie van de zorg in de eerste lijn’ bestaat uit de opleidingsonderdelen:

  • Casemanager: regisseur van de zorg? (4 SP)
  • Methoden en middelen van de regie (3 SP)
  • Casusgebonden project (3 SP)

Dit postgraduaat wordt aangeboden onder de vorm van contactonderwijs (19 lesdagen). De opleiding loopt over één academiejaar.  Indien je dit wenst, kan je een individueel programma opstellen in overleg met de coördinator en de studie- en trajectbegeleider.

Onderwijskundige aanpak

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk.  Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt.  Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Bijna alle docenten zijn experten met een professionele activiteit binnen de eerste lijn. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen.

Prijs

  • € 775,00 voor de volledige opleiding (inclusief koffie en cursusmateriaal)
  • € 400,00 voor 1 module van 10 studiepunten (inclusief koffie en cursusmateriaal)
Deel dit via
Nieuw

Start op donderdag 6 okotber 2016

€ 775 voor de volledige opleiding