Onderzoeksgroep Groenmanagement

De onderzoeksgroep Groenmanagement (OG Groenmanagement) wil in de frontlinie opereren voor een verdere professionalisering van de inrichting en het beheer van groen, waarbij beleid, ontwerp, aanleg en beheer als onlosmakelijke componenten beschouwd worden. We streven via onderzoek en vakkennis naar optimalisatie en vernieuwing binnen elk project. 

Groenmaterialen: van basiscomponent tot vernieuwende technieken

Professionalisering van het groenbeheer begint volgens ons bij een grondige bodem- en plantenkennis. Het onderkennen van de bodemprocessen en hierop gericht acties ondernemen om tot een optimaal natuurlijke bodemconditie en bodemleven te komen is de start van elk geslaagd project. Een volgend criteria is het correct gebruik van de juiste plantensoorten. Op deze basiskennis bouwen we ons onderzoek op om te komen tot innovatieve producten (substraten, materialen, alternatieve bestrijdingsmiddelen, ...). Concreet uit zich dit in productontwikkeling - technology crossing en producttesting voor materialen en inrichtingsprincipes in de groensector.

Openbaar groen: van beheer met visie tot digitaal beheer

Een belangrijke doelstelling van de OG Groenmanagement is een gestructureerde, planmatige benadering van het groenbeheer. Nieuwe ontwikkelingen en doelstellingen, zowel maatschappelijk, ecologisch als economisch, stellen de groenbeheerder voor complexe vraagstukken. Als groenbeheerders pleiten we voor een verdere diversifiëring in het openbaar groen. Hierbij gebruiken we verschillende intensiteitsniveaus op vlak van ontwerp, aanleg en beheer. We spreken dan niet alleen in een onderscheid in centrum – wijk – platteland, maar ook binnen deze bijvoorbeeld wijk gebeuren er gedifferentieerde keuzes. Denk hierbij aan kleine ontmoetingsplekken in een wijk die meer zorg en uitstraling verdienen dan bijvoorbeeld verbindingsgroen. Om dit te ondersteunen werken we aan de uitbouw van digitale beheerplannen en beheersystemen. Door digitalisering van het groen verkrijgen we een duidelijk overzicht over het aanwezige groen in een gemeente, stad of provincie; is het mogelijk om snel en eenvoudig werkplanningen op te stellen op zowel korte als lange termijn; verkrijgen we een correcte berekening van de beheerkosten en is het mogelijk om gestaafde overwegingen te maken in functie van budgetplanning.

Koppeling tussen praktijk, onderzoek en opleiding

De OG Groenmanagement is ingebed in de VIVES hogeschool en nauw verbonden met de opleiding bachelor Agro- en Biotechnologie afstudeerrichting Groenmanagement. Hierdoor is er een nauwe samenwerking met studenten via stages, eindwerken en projectweken. Naast opdrachten voor derden, gebeuren er ook gesubsidieerd onderzoek waarbij een bepaald aspect van de groene ruimte wordt belicht. Het onderzoek 'Inventarisatiemethoden bij openbaar groenbeheer’ en 'Verhogen van de functionaliteit van extensieve groendaken' zijn hier twee voorbeelden van. De resultaten van het onderzoek worden op regelmatige tijdstip verspreid tijdens workshops, studienamiddagen en lezingen.