Go Baby Go Belgium by VIVES

Go Baby Go Belgium by VIVES maakt onderdeel uit van de open-source-movement Go Baby Go opgericht door Prof. Cole Galloway aan de University of Delaware. Via een samenwerkingsakkoord met de University of Central Florida (VS) kwam een delegatie van VIVES eind 2016 in contact met dit project.

De hoofddoelstelling is eenvoudig: kinderen die om welke reden dan ook beperkt zijn in hun mobiliteit terug mobiel maken en op die manier ook hun sociale interacties verbeteren. Dit door middel van een gepersonaliseerd en omgebouwd elektrisch (6V) wagentje. Het personaliseren bestaat er meestal in dat het gaspedaal vervangen wordt door een grote drukknop, waar nodig wordt ook een extra frame geplaatst ter ondersteuning van de zithouding en voor de veiligheid wordt ook een harnas voorzien. Verder wordt het autootje ook in de mate van het mogelijke voorzien van de naam en de lievelingsfiguren en –geluiden van het kind.

Gezien elk kind een specifieke problematiek vertoont, gebeurt voordien eerst een uitvoerige screening door de opleidingen ergotherapie en logopedie. Alles uiteraard in nauw overleg met de ouders van het kind.  In 2016-2017 gebeurden aanpassingen in overleg en samenwerking met studenten elektronica-ICT, vanaf 2017-2018 door studenten zorgtechnologie.

Onderzoek

Op 24 oktober 2017 werd het eerste wagentje voorgesteld en uitgetest tijdens een ‘drive-in’ door Briek. Naar aanleiding van dit eerste project zal ook een verdere opvolging gebeuren door vier studenten logopedie en ergotherapie. Zo zal onder meer nagegaan worden hoe vlug Briek  het wagentje zelfstandig kan besturen, maar wordt vooral ook gefocust op de verbale, emotionele en sociale ontwikkeling van Briek. In andere landen is namelijk gebleken dat kinderen er ook emotioneel en sociaal op vooruit gingen. Het exploreren en verkennen van onze omgeving door ons te bewegen zit in onze natuur. Dankzij zijn autootje zal dit voor Briek vanaf nu dus wat eenvoudiger worden.

Warmste week

De totale kostprijs per autootje is ongeveer 500 euro (autootje + aanpassingen). De filosofie van Go Baby Go is om deze wagentjes gratis ter beschikking te stellen aan de ouders, aangezien ze vaak al heel veel extra kosten te dragen hebben. Daarom werd beslist om tijdens academiejaar 2017-2018 ook deel te nemen aan de Warmste Week, in de hoop op die manier extra middelen te verzamelen. Alle ingezamelde geld wordt integraal besteed aan het aankopen en ombouwen van wagentjes. We hopen op termijn in het Zorglab een 10-tal wagentjes per jaar te kunnen ombouwen.