Aan VIVES hechten we veel belang aan leren op de werkplek. In een aantal opleidingen kiezen we zelfs voor een doorgedreven vorm van het leren op de werkplek. Als student sta je dan met twee voeten in de praktijk tijdens je opleiding. Maak kennis met het werkplekleren.

Werkplekleren: met twee voeten in de praktijk

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe de arbeidsmarkt er in de toekomst zal uitzien. Een dynamische arbeidsmarkt daagt het onderwijs uit om studenten flexibel op te leiden. Afgestudeerden moeten in staat zijn om een leven lang te leren. Hierop willen we een antwoord bieden met opleidingen via werkplekleren. Studenten opleiden in de dynamische werkelijkheid biedt de beste garantie dat onze afgestudeerden klaar zijn voor de arbeidsmarkt van morgen. Het geleerde voortdurend aftoetsen aan een authentieke setting en tegelijk nieuwe competenties ontwikkelen, vormt een sterke combinatie; zowel voor de student als voor de werkplek.

Voor studenten heeft werkplekleren heel wat voordelen:

  • je leert al doende de knepen van het vak
  • je legt continu de link tussen de theorie en de praktijk
  • je krijgt een realistisch beeld van je toekomstige werkomgeving
  • je ontwikkelt human skills die belangrijk zijn voor je levenslange leerproces
  • je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt doordat je al tijdens je opleiding ervaring opdoet op de werkplek. Vaak kan je er na je opleiding meteen aan de slag.

“Ik leer meer uit het werkplekleren. Je hebt de basis vanuit school mee en op de werkplek leer je van alle losse puzzelstukken één geheel te maken.” (student VIVES)

“Dankzij werkplekleren kan je de theorie uit de les vlugger uitproberen of toepassen in de praktijk. […] Je gaat ook sneller reflecteren over je eigen positieve en minder positieve punten (werkpunten).” (alumnus VIVES)

Ook voor de aanbieders van werkplekleren zijn er voordelen:

  • je kan mee de competenties van toekomstige werkkrachten ontwikkelen
  • je versterkt de leercultuur binnen de eigen organisatie door de vragen van studenten
  • je kan afstuderende studenten rekruteren

“Het is altijd een interessante kruisbestuiving. Studenten brengen nieuwe ideeën en inzichten aan en zijn een waardevolle aanvulling voor het team.” (werkplekmentor)

“Studenten leren heel veel bij in een echte werksituatie. Op die manier kan de werkgever na de periode van werkplekleren ook goed inschatten of er een goeie 'match' is met het oog op een eventuele aanwerving.” (werkplekmentor)

Wat is het verschil tussen werkplekleren, incompanytraject en LIO-traject?

Werkplekleren

Vanaf het begin van je opleiding leer je minstens een derde van je studietijd op de werkplek, in een authentieke arbeidssituatie. Dit leren op de werkplek wordt gradueel opgebouwd. Op de werkplek leer je nieuwe zaken en pas je toe wat je op school leerde. Er is dus een continue wisselwerking en verwevenheid tussen de theorie die je leert op school en de praktijkervaring die je opdoet op de werkplek.

Incompanytraject en LIO-traject

Bij een incompanytraject focussen we specifiek op studenten die al aan de slag zijn in een job waarvoor ze het diploma hoger onderwijs nog niet hebben. In zo'n traject kan je als werknemer bijleren en je verder specialiseren. Je behoudt tegelijk je job en dus ook je loon. 

Het LIO-traject (leraar-in-opleiding) is een traject voor wie al aan de slag is in het onderwijs, maar zonder diploma van leerkracht. Het LIO-traject is dus een incompanytraject, maar dan in de onderwijssector.

Welke opleidingen met twee voeten in de praktijk?

Graduaatsopleiding

Alle graduaatsopleidingen aan VIVES bestaan uit minstens 1/3 werkplekleren. Je maakt dus al snel kennis met de werkplek. Met het oog op een maximale wisselwerking tussen de hogeschool en je werkplek spreiden we onder meer het aantal dagen op de werkplek.

Incompanytraject winkelmanagement

Werk je nu al in een winkel? Via de combinatie van werken en studeren kan je je leidinggevende, commerciële en strategische vaardigheden versterken. Het incompanytraject winkelmanagement is ontwikkeld met werknemers en werkgevers uit de retailsector. Het is op maat van de sector gemaakt en is haalbaar voor mensen die werken en studeren willen combineren. Door één dag per week naar de campus te komen, heb je als student nog binding met medestudenten. Eén dag per week inspirerend uitwisselen vanuit eigen ervaringen staat inhoudelijk centraal.

Incompanytraject HR-support

Combineer werken en studeren en gun jezelf én jouw organisatie een boost in HR via het incompanytraject graduaat HR-support. Kijk jij terug op enkele jaren werkervaring en maakte je recent de switch naar een rol in hr? Of ben je al enige tijd actief in hr, maar voel je de nood om jezelf te versterken met een brede HR-kennis en praktijkinzichten? Je stapt uit deze opleiding als een stevigere hr-professional, met een brede kennis en set aan skills om jouw loopbaan in human resources met (nog) meer zelfvertrouwen verder vorm te geven.

Aanvullingstraject bachelor orthopedagogie via duaal leren

Ben je gegradueerde in de orthopedagogie en wil je bijscholen tot bachelor in de orthopedagogie? Dan kan je dit aanvullingstraject ook via duaal leren volgen. Opleidingsonderdelen in afstandsonderwijs combineer je met leren op de werkplek. Hoe het leertraject er zal uitzien, wordt in co-creatie met de werkplek vastgelegd. Zo creëren we een win-win-winsituatie.

Verkorte leerroute bachelor zorgtechnologie via duaal leren

Al een zorg- of welzijnsopleiding op zak en geïnteresseerd in hoe je technologie hierin kan implementeren? Dan is de vervolgopleiding zorgtechnologie iets voor jou. Eén dag per week les op de hogeschool gecombineerd met leren op de werkplek, via o.a. gerichte werkplekopdrachten, zorgt voor een tweede bachelordiploma.

Educatieve bachelor via werkplekleren

De educatieve bacheloropleiding lager onderwijs en kleuteronderwijs kan je ook via werkplekleren volgen. In dit traject sta je met beide benen in de praktijk door wekelijks twee dagen mee te werken op een basisschool. Dit combineer je met één dag per week zelfstudie en twee dagen les op de hogeschool.

LIO-traject

Binnen de lerarenopleiding zijn er de LIO-trajecten voor wie al in het onderwijs staat, maar daar nog niet het diploma voor heeft. Het LIO-traject is zowel mogelijk binnen de educatieve bachelor als het educatieve graduaat.

Bachelor supply chain management duaal

Als werkplek(mentor) mee het talent van de toekomst ondersteunen?

In werkplekleren is een belangrijke rol weggelegd voor de werkplek zelf, en al zeker voor de werkplekmentor. Die ondersteunt en coacht de studenten actief bij hun leerproces op de werkplek. De werkplekmentor wordt daarbij geholpen door de VIVES-begeleider. 

Een werkplekstudent mee opleiden vraagt wat inspanningen van de werkplek, maar wij geloven dat die niet opwegen tegen de voordelen van werkplekleren.

“Toen ik zelf student was, heb ik ervaren dat een 'goeie stage' ook afhankelijk was van de begeleiding op de stageplek. Omdat ik vind dat studenten een goeie begeleiding verdienen en die ook nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren, wil ik me hiervoor engageren. We hebben er alleen maar baat bij dat er goeie studenten worden afgeleverd. Het zijn namelijk potentiële collega's...” (werkplekmentor)

“Een werkplekstudent begeleiden is een kwestie van geven en nemen. In het begin is het voor de werkplekmentor vooral geven en zal de student vooral nemen. Naarmate je verder investeert, zal de student meer en meer inbreng hebben die van waarde is. En in bepaalde situaties gaan studenten zelfs vooral geven. En dan zeg je ... al was het misschien wat worstelen en vroeg het energie ... nu ben jij een meerwaarde geworden. Dat proces an sich is boeiend en de beste manier om iemand te laten meegroeien in de werking en misschien als collega.” (werkplekmentor)

Kan je ondersteuning gebruiken bij het begeleiden van studenten op de werkvloer? Ben je benieuwd naar de vier rollen van een mentor en hoe je die kan invullen? Dan kan je bij ons terecht

Een goede mentor fungeert als gids, instructor, coach en evaluator. Tijdens onze gratis mentorenopleiding leren we je alles wat je nodig hebt en krijg je handenvol tips & tricks waarmee we je versterken in jouw rol als inspirerende en enthousiasmerende mentor. De opleiding bestaat uit vier sessies of vier leerpaden. In elke sessie of leerpad nemen we één rol van de mentor onder de loep. De mentorenopleiding is gratis voor werkplekmentoren van VIVES. 

 

Vragen? Meer info?

Aanzel niet om contact op te nemen met de opleiding of met [email protected].