Wat kost studeren op afstand?

Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Dit bedrag is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen hetzelfde en wordt berekend op basis van je statuut (niet-beursgerechtigd, bijna-beursgerechtigd en beursgerechtigd). Wil je nagaan voor welk statuut je in aanmerking komt, surf dan naar www.studietoelagen.be of neem contact op met een medewerker van onze studentenvoorzieningen (Stuvo).

Niet- en bijna-beursgerechtigden betalen een vaste kost en een variabele kost per opgenomen studiepunt (stp). Beursstudenten betalen enkel een vast bedrag. Bij bachelor-na-bacheloropleidingen wordt bij de bepaling van het studiegeld geen onderscheid gemaakt tussen beurstarief en niet-beurstarief. Hier geldt het tarief van niet-beursstudent.

Studiegeldtarieven academiejaar 2017-2018

Programma Vast gedeelte Variabele kost per stp Totaal 30 stp Totaal 45 stp Totaal 60 stp
Niet-beurstarief € 234.10 € 11.20 € 570.10 € 738.10 € 906.10
Bijna-beurstarief € 234.10 € 4.10 € 357.10 € 418.60 € 480.10
Beurstarief € 106.90 € 0 € 106.90 € 106.90 € 106.90

Opmerking: studenten die studeren met een examencontract betalen per zittijd een vast gedeelte van 106.90 euro en een variabel gedeelte van 4.10 euro per studiepunt.

Wie niet meer over voldoende leerkrediet beschikt, wordt een verhoogd studiegeld aangerekend. Voor niet-beurstariefstudenten wordt het variabel bedrag verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft.

Studiemateriaal

Naast het betalen van studiegeld betaal je ook een bedrag voor studiemateriaal (aankoop van handboeken en/of cursussen). Dit bedrag is voor elke opleiding verschillend. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de opleidingscoördinator.  

Advies en steun

Wil je meer informatie over studietoelagen, tijdskrediet, leefloon, werkloosheidsvergoeding …? Onze dienst studentenvoorzieningen helpt je graag verder. Bij hen kan je ook terecht voor ook terecht voor financiële steun: een voorschot op je studietoelage, een renteloze studielening of een extra toelage die je niet moet terugbetalen. Neem gerust contact op via [email protected]. Wil je alvast zelf al één en ander uitzoeken, dan raden we je www.centenvoorstudenten.be aan.