Lezing Diederik Cops over de gevaren van en de strijd tegen de illegale wapenhandel

In 2013 nam de Verenigde Naties het Wapenhandelverdrag aan. Momenteel hebben reeds 99 landen dit verdrag geratificeerd. Dit verdrag heeft twee doelstellingen: enerzijds wil het de legale handel in militair materieel reguleren, anderzijds poogt het de illegale handel in dergelijke goederen te bestrijden.

Dit verdrag kan een belangrijke bijdrage leveren aan de sustainable development goals (SDG 16.4: de bestrijding van illegale wapenhandel met het oog op de totstandkoming van duurzame, inclusieve en vredevolle samenlevingen). 

Tijdens deze lezing wordt ondermeer besproken hoe de internationale wapenhandel momenteel wordt gereguleerd en  waarom de regulering van de legale handel en de bestrijding van de illegale handel in wapens hand in hand gaan. Waar en hoe komen militaire goederen (zoals vuurwapens, raketlanceerders,…) in de illegale handel terecht? In welke zin vormt deze illegale wapenhandel een bedreiging voor duurzame vrede en stabiliteit binnen landen en regio’s? En welke stappen werden er op dit vlak reeds ondernomen?

 Het studiegebied sociaal agogisch werk van VIVES Kortrijk organiseert op woensdag 14 november 2018  van 11u tot 12u30 een lezing over dit onderwerp door Diederik Cops, doctor in de criminologische wetenschappen. Hij werkt als onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijke onderzoeksinstelling verbonden aan het Vlaams Parlement. Binnen de cluster ‘wapenhandel en –gebruik’ richt hij zich vooral op de internationale wapenhandel vanuit Vlaanderen en Europa, en op de mogelijke manieren om deze handel te reguleren.

De lezing vindt plaats in het gebouw van het studiegebied sociaal agogisch werk (lokaal 112) en is gratis. Aanmelden ten laatste op 11 november 2018 is echter verplicht.

Inschrijvingen gesloten

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze activiteit.
Deel dit via