• koppel.jpg
  • therapie.jpg
  • echtscheiding.jpg

Vormingen bemiddeling

Vormingen bemiddeling

In het voorjaar van 2018 organiseert het studiegebied sociaal-agogisch werk drie thema-vormingen voor erkende bemiddelaars in familiezaken rond onderwerpen als de onderhoudscalculator, getrouwtrek om kinderen en het betrekken van kinderen in de bemiddeling. 

Deze vormingsdagen zijn aangevraagd bij de Federale Bemiddelingscommissie als permanente vorming. Elke vorming kost 150 euro. Huidige cursisten van het postgraduaat bemiddeling familiezaken van VIVES betalen slechts 75 euro.

Deel dit via