Navormingen SpellenLab

Wie kan er winnen tegen het spel? Coöperatieve spellen voor volwassenen

In iedere stad of gemeente kan je op verschillende plaatsen 'Escape Room games' spelen... Maar weet je dat dit spelconcept 'iedereen speelt tezamen tegen een gemeenschappelijke vijand' (bij Escape Rooms is dit 'de tijd') heel wat vaardigheden traint? Dat je met coöperatieve spellen niet alleen rond communicatie en cognitie werkt, maar evenzeer inzet op het bevorderen van 'de teamgeest'.

Met dit aanbod van spellen willen we mensen stimuleren om samen te werken tijdens het samen spelen. Enkel op die manier kan er gewonnen worden van het spel. Vooral de communicatieve vaardigheden worden hierdoor uitgedaagd, maar tijdens het samenwerken, worden eveneens de cognitieve capaciteiten op de proef gesteld. 

Doelgroep

Deze vorming richt zich tot professionals die op zoek zijn naar nieuwe spellen om samen te spelen (al dan niet met een persoon/personen met een beperking).

Doelstellingen

  • Het bekijken van spellen die een meerwaarde kunnen bieden in het stimuleren en onderhouden van sociale, cognitieve en motorische vaardigheden bij mensen met een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid

  • Het kennismaken met tal van concrete toepassingsmogelijkheden van coöperatieve gezelschapsspellen zowel binnen therapie of gewoon als ontspanning.

Methodiek

Deelnemers krijgen de kans om diverse spellen uit te proberen en kunnen met anderen overleggen over concrete toepassingsmogelijkheden in de therapeutische praktijk, maar ook tijdens een ontspanningsmoment.

Locatie

VIVES Brugge Xaverianenstraat
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge

Wanneer?

donderdag 12 mei 2022, van 9u30 tot 12u30

Prijs

55 euro - syllabus en drankje inbegrepen

Heb je vragen?

Jef Suykerbuyk
050 30 52 55
[email protected]

Teamwork bevorderen met spellen: positief en krachtgericht werken met teams

Op welke manier kan je een team ertoe bewegen om in dezelfde richting te kijken, goed samen te werken én positief te communiceren met elkaar? Spellen zijn hierbij een waardevol hulpmiddel.

Spellen stimuleren op een eenvoudige en laagdrempelige manier basisvaardigheden zoals positieve communicatie, het werken vanuit krachten, inschatten van anderen, samenwerken en niet te vergeten 'samen ontspannen'.

Naast heel wat tips & trics nemen we voldoende tijd om een aantal spellen uit te testen. Op die manier ervaren de deelnemers wat bepaalde spellen met jou doen als mens. Met andere woorden: een interactieve en praktijkgerichte workshop die onmiddellijk bruikbaar is!

Doelgroep

Leidinggevenden uit de zorg, onderwijs en bedrijfswereld. 

Mensen die met teams werken, teamcoaches, beleidsmedewerkers.

Doelstellingen

  • Stilstaan bij het belang van spellen als laagdrempelig hulpmiddel tijdens het inhoudelijke werken met teams.

  • Bekijken en uittesten van spellen die een meerwaarde kunnen bieden in het werken op een positieve en krachtgerichte manier.

  • Kennismaken met tal van concrete toepassingsmogelijkheden van gezelschapsspellen.

Methodiek

Voorstellen, uitproberen en bespreken van een selectie gezelschapsspellen die bruikbaar zijn in het werken met teams.

Locatie

VIVES Brugge Xaverianenstraat
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge

Wanneer?

vrijdag 28 januari 2022, van 9:30 tot 12:30

Prijs

55 euro - drankje en syllabus inbegrepen

Heb je vragen?

Jef Suykerbuyk
050 30 52 55
[email protected]

Zingeving en positieve communicatie stimuleren met behulp van spellen

In onze samenleving gaan steeds meer mensen op zoek naar zingeving. Wat is de zin van mijn bestaan, hoe kan ik mij 'zinvol' maken, op welk een manier kan ik zinvolle relaties aangaan? Deze vraagstukken zijn niet eenvoudig te beantwoorden.

Goedgekozen spellen kunnen hierbij een waardevol hulpmiddel zijn. In deze sessie focussen we op het gebruik van spellen om 'zingeving' in het algemeen en 'positieve communicatie' in het bijzonder te stimuleren. Uit ons aanbod van meer dan 21.000 titels selecteren we verschillende spellen om enerzijds inhoudelijk en anderzijds op een speelse manier rond deze onderwerpen te werken. Thema's die aan bod komen zijn: elkaar (echt) leren kennen, verbinding, in communicatie treden, samenwerken, kwaliteiten/krachten.

Doelgroep

Leerkrachten levensbeschouwing, begeleiders, psychologen, leidinggevenden, inhoudelijk medewerkers... Kortom iedereen die spel wilt gebruiken in het werken rond dit thema.

Doelstellingen

  • de meerwaarde van spellen in het werken rond zingeving en positieve communicatie
  • hoe kunnen spellen ingezet worden; waar moet je op letten bij het inzetten van deze (hulp)middelen
  • concrete toepassingsmogelijkheden van spellen

Methodiek

Voorstellen, uittesten en bespreken van een selectie gezelschapsspellen die bruikbaar zijn om te werken rond zingeving en die positieve communicatie stimuleren.

Locatie

VIVES Brugge Xaverianenstraat
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge

Wanneer?

vrijdag 29 oktober 2021, van 09:30u tot 12:30u

Prijs

55 euro - syllabus en drankje inbegrepen

Heb je vragen?

Jef Suykerbuyk
050 30 52 55
[email protected]