Troeven van een graduaatsdiploma

Een graduaatsdiploma heeft heel wat troeven. Op deze pagina zetten we de belangrijkse troeven op een rijtje. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie. We helpen je graag op weg!

Sterk praktijk- en beroepsgericht

De meeste graduaatsopleidingen bevatten veel praktijk (praktijkoefeningen, stages en werkplekleren). Ook de theorie wordt gegeven met het oog op wat je later specifiek nodig hebt om je beroep goed te kunnen uitoefenen.

Erkend diploma

Na een volledige studie ontvang je een officieel en internationaal erkend diploma van gegradueerde dat uitgereikt wordt door VIVES en door het CVO waar je les volgde. Wie niet de volledige opleiding volgt, kan (deel)certificaten krijgen.

Mooie toekomstmogelijkheden

Met dit diploma verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt en vaak kan je doorgroeien in je functie. Indien je nog verder wil studeren, kan je met dit diploma vrijstellingen bekomen bij een eventuele bacheloropleiding.

Hoge kwaliteit

De opleidingen worden georganiseerd in instellingen die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan volwassenen: Centra voor Volwassenenonderwijs en scholen voor Verpleegkunde (graduaat verpleegkunde). Cursisten krijgen een intensieve en persoonlijke begeleiding, los van het schoolse systeem van het secundair onderwijs. De lesgevers zijn experts met praktijkervaring in hun vakgebied. De overheid waakt over de kwaliteit van het onderwijs en de lesgevers.

Dichtbij

In West-Vlaanderen worden er tal van graduaatsopleidingen ingericht in de Centra voor Volwassenenonderwijs en scholen voor Verpleegkunde. De kans is dus vrij groot dat je de opleiding dicht bij huis kunt volgen.

Opleiding op maat

Centra voor Volwassenenonderwijs: de opleidingen zijn volledig modulair en erg flexibel opgebouwd. Je bent dus niet verplicht om je voor een volledig jaar(programma) in te schrijven. Je kunt je inschrijven voor één of meer vakken (= modules). Dit maakt het mogelijk om gezin, werken en studeren te combineren op maat van jouw behoeftes. De meeste cursisten volgen de opleiding deeltijds gedurende 2 tot 4 jaar. Dit komt overeen met een voltijdse studie van 1,5 tot 2 jaar (ter vergelijking: een bacheloropleiding duurt voltijds 3 jaar).

Graduaat verpleegkunde: de opleiding bestaat in totaal uit 5 modules die je in minstens 3 jaar aflegt. Je kan de opleiding na elke module onderbreken om op een later tijdstip de draad weer op te nemen. Anders dan in het volwassenenonderwijs kun je je in deze opleiding niet inschrijven voor afzonderlijke vakken.

Verschillende lesmomenten

Vele opleidingen worden gegeven in avondonderwijs of in een combinatie van enkele avonden en een zaterdag. Een aantal opleidingen bestaan uit 1 dag les gecombineerd met werk of stage. Andere opleidingen vinden volledig overdag plaats.

 

Bekijk hier alle graduaatsopleidingen