Microsoft Office 365

Als student aan hogeschool VIVES zul je regelmatig tal van teksten moeten schrijven, rekentabellen moeten bijhouden of presentaties moeten maken. Daarom stelt hogeschool VIVES gratis het softwarepakket Microsoft Office 365 ter beschikking van alle studenten, zowel voor studenten in regulier onderwijs als voor studenten op afstand.

Praktische informatie

 Je kunt het programma gratis installeren en gebruiken op al je computers. De licenties van Microsoft Office 365 die we jou ter beschikking stellen, is zowel geschikt voor pc- als Mac-gebruikers.

Help en training

In de volgende korte handleiding lees je hoe je het programma moet installeren:

In dit filmpje krijg je uitleg hoe je Microsoft Office 365 kan installeren op je computer. Ook de online versie van Office 365 en Onedrive worden besproken:

Legale software

Van computergebruikers wordt verwacht dat zij op een legale manier software gebruiken. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij hierin een voorbeeldfunctie opnemen. Ook VIVES doet hiervoor grote inspanningen. Het standpunt van VIVES is duidelijk: illegale software en piraterij zijn niet aanvaardbaar en strafbaar.

Ook al kan VIVES niet verantwoordelijk gesteld worden voor de software die op de persoonlijke laptop van een student of personeelslid staat, toch doen we een oproep om illegale software te bannen van je laptop of computer. Samen kunnen we immers een belangrijke boodschap tegen piraterij verspreiden. We beseffen dat legale software vaak een grote hap uit je studentenbudget kan nemen. Daarom engageert de hogeschool, samen met andere instellingen, zich om met bedrijven studentvriendelijke prijzen voor hun software te onderhandelen.BewarenBewaren