Limo

Via de catalogus Limo kun je de collectie van de VIVES-bibliotheken raadplegen. In Limo vind je de fysieke collectie van VIVES en de andere LIBISnet-bibliotheken en de digitale collectie van de VIVES-bibliotheken (licenties en free full tekst). 

Uitlenen, verlengen en reserveren

Materiaal uitlenen gebeurt aan de hand van de studenten- of personeelskaart.

Indien nodig kun je de uitleentermijn verlengen.  Je ontleningen verlengen kan via Limo - Aanmelden - Mijn account. de leenperiode verlengen kan meermaals : 28 dagen leentermijn tot maximum 63 dagen, 7 dagen tot maximum 14 dagen.  Ervaar je problemen bij het verlengen, neem dan contact op met de campusbibliotheek waar je het materiaal uitgeleend hebt.  Je kunt niet meer verlengen na het verstrijken van de uitleentermijn of indien een andere lener reserveerde.

Wie binnen de vooropgestelde termijn zijn/haar boeken niet inlevert, moet een boete van €0,30 per dag per item betalen. Boeken en eindwerken kunnen uitgeleend worden, tijdschriften niet.  Elke gebruiker mag maximum 12 items in zijn/haar bezit hebben.

Is een boek aan iemand anders uitgeleend? Dan kun je dit op jouw naam reserveren via Limo. Wanneer jouw gevraagde werk binnen is, krijg je een berichtje op je VIVES-mailadres.

Materiaal uitlenen als externe gebruiker

Onze bibliotheken staan open voor iedereen. Als externe gebruiker kan je dus ook gebruik maken van de bib.  Je bent altijd welkom om ter plekke de collectie te raadplegen.

Wil je materialen uitlenen, dan kan dit na aankoop van een externe lenerskaart.  Deze kaart kost je € 20, en is geldig voor de duur van 1 jaar, startend vanaf de datum van aankoop. Deze kaart geldt ook als persoonlijke kopieer- of scankaart.

Interbibliothecaire bruikleen

Is een bepaald werk niet aanwezig in de campusbibliotheek maar wel in een andere bib, dan kun je in de catalogus zelf een aanvraag indienen om het boek te lenen uit de andere bibliotheek. Het boek wordt dan aangevraagd en naar de campusbibliotheek opgestuurd.

Lukt dit niet of zoek je nog een ander boek of tijdschriftartikel, stuur dan een mail naar jouw campusbibliotheek met een volledige beschrijving van het werk dat je zoekt. Om zeker het juiste boek te krijgen, geef je best minstens de titel, de auteur en het jaar van publicatie.

Boeken aanvragen uit een andere VIVES-bibliotheek of een andere bibliotheek uit het netwerk van de Associatie KU Leuven is gratis voor studenten en docenten; voor boeken uit bibliotheken buiten het netwerk betalen studenten 6,20 euro. Voor docenten zijn deze diensten gratis.

Bij het niet afhalen van het aanvraagde boek, wordt er € 7 aangerekend.

Externe gebruikers verwijzen we graag door naar hun instelling of openbare bibliotheek.