Toelatingsvoorwaarden graduaatsopleidingen

Je kunt je inschrijven voor een professionele Nederlandstalige graduaatsopleiding als je voldoet aan twee voorwaarden: een diplomavoorwaarde en een taalvoorwaarde. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een graduaatsopleiding:

toelating-graduaat.png

1. Diplomavoorwaarde

Diploma's uit België

Kandidaat-studenten worden toegelaten tot een graduaatsopleiding als zij voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Een kandidaat-student heeft voldaan aan de deeltijdse leerplicht als hij op het ogenblik van zijn inschrijving 18 jaar is of wanneer hij het voltijds secundair onderwijs met vrucht beëindigd heeft. Indien de inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet de student 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen: 

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (BSO) dat minstens drie jaar behaald is;
 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Diploma's uit Nederland

Kandidaat-studenten met een diploma uit Nederland dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen:

 • een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo),
 • een diploma secundair beroepsonderwijs van kwalificatieniveau 4 (mbo),
 • een HAVO-diploma mét een propedeusejaar van minstens 60 studiepunten indien niet gedomicilieerd in Nederland,
 • een HAVO-diploma zonder propedeusejaar indien gedomicilieerd in Nederland,
 • een diploma hoger onderwijs.

Heb je één van bovenstaande diploma's, dan moet je een aanvraag tot toelating indienen met bewijs van je diploma bij [email protected]

Diploma's uit andere landen

Kandidaat-studenten met een diploma uit het buitenland die willen starten met een Nederlandstalige graduaatsopleiding aan VIVES dienen volgende documenten te bezorgen aan [email protected]:

 • een kopie van je internationale identiteitskaart.
 • een kopie van je behaalde diploma’s, vertaald in één van de drie landstalen van België (Nederlands, Frans of Duits) of in het Engels. Vervolgens onderzoekt de toelatingscommissie of dit diploma toegang geeft tot een graduaatsopleiding bij VIVES. Bij inschrijving dien je het originele en gelegaliseerdediploma voor te leggen.
 • een kopie van je taalcertificaten, waarbij aangetoond wordt dat je voldoet aan de taalvoorwaarden. In VIVES bieden we Nederlandstalige graduaatsopleidingen aan. Niveau B1+ van het Europees referentiekader is de ondergrens in functie van de taalvoorwaarden. Hierbij dien je één van de certificaten voor te leggen die bij de taalvoorwaarde beschreven worden.

Nadat de toelatingscommissie de nodige documenten heeft ontvangen vindt er een onderzoek plaats. Indien het resultaat positief is, zal er een academische brief van toelating worden uitgeschreven. Op basis van de academische brief van toelating kun je de verdere procedure aanvangen bij de Belgische ambassade van het land van je officiële verblijfplaats. Indien je officiële verblijfplaats niet in een EEA-land is, kan deze procedure tot zes maanden duren. Start dus tijdig aan deze procedure.

En wat als je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden?

Als je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden kan je deelnemen aan de toelatingsprocedure. Hiervoor neem je contact op met [email protected]. We helpen je graag verder. 

2. Taalvoorwaarde

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je één van deze taalattesten (B1+) kunt voorleggen:

 • Niveau 4 bij ILT-KU Leuven/KUB/HUB/UGent/Linguapolis
 • Richtgraad 2.4 van het CVO (Threshold Level)
 • ITNA-test
 • PTHO-test
 • Staatsexamen NT2
 • CNaVT

Indien je slaagde voor één schooljaar in een Nederlandstalige onderwijsinstelling, voldoe je ook aan de taalvoorwaarden.

Geen leerkredietvereiste

In tegenstelling tot voor een bacheloropleiding is voor een graduaatsdiploma geen leerkrediet vereist. 

Toelatingsproef 

Indien je niet voldoet aan de diplomavoorwaarde om te starten met een graduaatsopleiding, kun je de toelatingsproef afleggen om zo toegang te krijgen tot de graduaatsopleiding. 

Op volgende data vindt de proef plaats in VIVES campus Kortrijk:

 • Woensdag 22 mei (9-12 u.) in HW&B, lokaal 2.12
 • Donderdag 13 juni 2019 (18-21 u.) in HW&B, lokaal 2.12
 • Woensdag 4 september 2019 (18-21 u.) in SAW, lokaal 020
 • Woensdag 18 september 2019 (13-16 u.) in SAW, lokaal 020

Je kunt meer informatie en de inschrijvingslink voor die toelatingsproef terugvinden de website van de associatie KULeuven. Als je die link volgt, kom je terecht op een pagina waar je een informatiebundel kunt downloaden en je kunt inschrijven voor de toelatingsproef op de gewenste datum.