Toelatingsvoorwaarden Engelstalige bachelor-na-bacheloropleidingen

Je kunt je inschrijven voor een Engelstalige bachelor-na-bacheloropleiding als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarden. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in the kunnen schrijven voor een Engelstalige bachelor-na-bacheloropleiding: 

1. Diplomavoorwaarde

Diploma's uit België

Voor kandidaat-studenten met een diploma uit België gelden de zelfde diplomavoorwaarden als voor een Nederlandstalige bachelor-na-bacheloropleiding.

Diploma's uit het buitenland

Voor kandidaat-studenten met een diploma behaald binnen of buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zal de equivalentie van het behaalde diploma eerst bepaald worden door de toelatingscommissie.

2. Taalvoorwaarde

Kandidaat-studenten voldoen aan de taalvoorwaarden als ze de minimumscore (taalniveau B2) behaald hebben op één van de volgende internationale erkende taaltesten:

  • IELTS (overall band score van minimum 6.5);
  • TOEFL iBT 79 or CBT 213 or PBT 550;
  • TOEIC Listening 490 + Reading 455 + Speaking 200 + Writing 200;
  • SAT Reasoning Test Critical Reading 500 + Writing 500;
  • ACT English 20 + Reading 20;
  • Certificate in Advanced English (CAE) grade A, B or C;
  • Certificate of Proficiency in English (CPE) grade A, B or C.

Uitzonderingen:

Kandidaat-studenten die een Engelstalig diploma secundair of hoger onderwijs behaald hebben, op voorwaarde dat het diploma behaald is aan een instelling van één van de landen uit de 'Inner Circle': Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Nieuw Zeeland, Australië, Canada (behalve Quebec), Ierland, Caribische eilanden, Zuid-Afrika. 

Kandidaat-studenten die een diploma secundair of hoger onderwijs behaald hebben in Vlaanderen of Nederland.

Engelstalige bachelor-na-bacheloropleidingen