Toelatingsvoorwaarden Engelstalige bacheloropleidingen

Je kunt je inschrijven voor een Engelstalige bacheloropleiding als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarden. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een Engelstalige bacheloropleiding: 

1. Diplomavoorwaarde

Diploma's die in Vlaanderen werden behaald

Voor kandidaat-studenten met een Vlaams diploma gelden dezelfde diplomavoorwaarden als voor een Nederlandstalige bacheloropleiding.

Diploma's die niet in Vlaanderen werden behaald

De toelatingscommissie zal de equivalentie van het niet-Vlaams diploma moeten bepalen. Kandidaat-studenten met een diploma dat niet in Vlaanderen werd behaald, moeten de volgende documenten aan [email protected] bezorgen:

  • een kopie van de voor- en achterkant van je (internationaal) identiteitsbewijs
  • een kopie van je behaalde diploma's, die - indien nodig - zijn vertaald in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
  • een kopie van je taalcertificaten (zie 2. Taalvoorwaarde)

2. Taalvoorwaarde

Kandidaat-studenten voldoen aan de taalvoorwaarden als ze het vereiste taalniveau (B2) behaald hebben op een van de volgende internationaal erkende taaltesten:

• International English Language Testing System (IELTS) min. 6.0
• Duolingo English Test min. 105
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (institution code: C314) min. 79
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) CBT (institution code: C314) min 213
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) PBT (institution code: C314) min. 550
• Test of English for International Communication (TOIC) Listening 490 + Reading 455 + Speaking 200 + Writing 200
• ACT English 20 + Reading 20
• SAT Reasoning Test Critical Reading 500 + Writing 500
• C1 Advanced (Certificate in Advanced English, CAE) Grade A, B or C
• C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English, CPE) Grade A, B or C

Uitzonderingen:

  • Kandidaat-studenten die een diploma secundair of hoger onderwijs hebben behaald in Vlaanderen of Nederland.
  • Kandidaat-studenten die een Engelstalig diploma secundair of hoger onderwijs behaald hebben, op voorwaarde dat het diploma is behaald aan een instelling van een van de landen uit de "Inner Circle" (het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada (behalve Quebec), Ierland, de Caribische eilanden en Zuid-Afrika).

Engelstalige bacheloropleidingen