Toelatingsvoorwaarden educatieve graduaatsopleidingen

Je kunt je inschrijven voor een educatieve graduaatsopleiding als je voldoet aan drie voorwaarden: een diplomavoorwaarde, een ervaringsvoorwaarde en een taalvoorwaarde. Lees op deze pagina meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een educatieve graduaatsopleiding.

1. Diplomavoorwaarde

Vlaamse diploma's

Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van een van de onderstaande bewijzen: 

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar is behaald
 • een diploma van het secundair onderwijs
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • een diploma van bachelor of master
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's

Niet-Vlaamse diploma's

Kandidaat-studenten met een niet-Vlaams diploma die willen starten met een educatieve graduaatsopleiding aan VIVES dienen de volgende documenten te bezorgen aan [email protected]:

 • een kopie van de voor- en achterkant van je (internationaal) identiteitsbewijs
 • een kopie van je behaalde diploma's, die - indien nodig - zijn vertaald in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • een kopie van je taalcertificaten of een bewijs van slagen voor (minstens) één studiejaar aan een Nederlandstalige onderwijsinstelling (zie 3. Taalvoorwaarde)

Tijdens het inschrijven dien je je originele diploma voor te leggen. Dat diploma moet zijn gelegaliseerd en - indien nodig - zijn vertaald in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

De toelatingscommissie zal - na het ontvangen van de nodige documenten - een onderzoek instellen en een academische brief van toelating tot de graduaatsopleidingen uitschrijven, als het resultaat van dat onderzoek positief is. Met deze academische brief van toelating tot de graduaatsopleidingen kan je bij de Belgische ambassade van het land van je officiële verblijfadres terecht voor een visum. Deze procedure kan tot zes maanden duren als je verblijfadres zich niet bevindt in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte. 

En wat als je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden?

Voldoe je aan de taalvoorwaarden, maar niet aan de diplomavoorwaarden? Dan kan je deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Kandidaten moeten zich verplicht inschrijven. Lees ook aandachtig de informatiebundel op de website. Slaag je voor dat onderzoek, dan krijg je een toelatingsbewijs waarmee je je in elke Vlaamse hogeschool kan inschrijven voor een graduaatsopleiding. Van midden oktober tot en met midden november worden er geen toelatingsonderzoeken in de campussen van VIVES georganiseerd. Van zodra de datums bekend zijn, worden die op deze pagina vermeld.  Het is ook mogelijk om een diploma van het secundair onderwijs te behalen door, naast een graduaatsopleiding, ook de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) te volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Je ontvangt dan jouw diploma van het secundair onderwijs als je de graduaats- én de AAV-opleiding succesvol hebt afgerond. Neem contact op met [email protected] mocht je vragen hebben over het toelatingsonderzoek.

2. Ervaringsvoorwaarde

Kandidaat-studenten moeten professionele ervaring kunnen aantonen;

 • drie jaar aantoonbare professionele ervaring in het vakgebied van jouw behaalde diploma
 • vijf jaar aantoonbare professionele ervaring in een ander vakgebied dan het vakgebied van jouw diploma

Neem je contact op met [email protected] voor meer informatie en om je startbekwaamheid te verwerven.

3. Taalvoorwaarde

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je één van deze taalattesten kunt voorleggen:

 • Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), niveau 5
 • Centrum voor Volwassenenonderwijs, module 3.1 en 3.2 (Vantage Level, richtgraad 3)
 • Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, Programma II
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Educatief Startbekwaam (STRT)

Indien je slaagde voor één schooljaar in een Nederlandstalige onderwijsinstelling, voldoe je ook aan de taalvoorwaarden.

Geen leerkredietvereiste

Voor een graduaatsopleiding is - i.t.t. een bacheloropleiding - geen leerkrediet vereist.