Terminologie van projecten en dienstverlening

Voor wie helemaal niet vertrouwd is met de terminologie van onze expertisecentra, zetten we het allemaal nog graag eens op een rijtje. Want zeg nu zelf, het is toch bijzonder vervelend om samen te werken met al die ‘insiders’ die je ongegeneerd om de oren slaan met begrippen als ‘PWO’, ‘IWT-TETRA’, ‘ESF’.

Kwaad opzet of een misplaatste verwaandheid moet je er niet achter zoeken. Eerder een soort onbewustzijn van vakjargon door de dagelijksekostsoep. Voor wie wil mee-eten en –praten, kan het studeren beginnen.

PWO-project

Wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door hogescholen

TETRA-project

Lerend Netwerk 

EFRO Vlaanderen

Interreg (EFRO Vlaanderen én Europa) 

Horizon2020

VLAIO

Koning Boudewijnstichting

LED Netwerk Vlaanderen

OOF-project

Erasmus+

PDPO-project

O&O-project

EaSI-project

AMIF-project

ESF Vlaanderen

UAS (University of Applied Sciences)

VIS-project

Als grootste hogeschool van West-Vlaanderen en een van de grootste van heel Vlaanderen verzorgt VIVES hoger onderwijs én praktijkgericht onderzoek. Samen met instellingen en bedrijven formuleren we onze onderzoeksvragen en we betrekken hen actief bij het onderzoek. Ontdek wat VIVES voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen.