Schilderij Point of View

Drie afstuderende studenten plastische opvoeding van de educatieve bachelor secundair onderwijs van VIVES Brugge stellen hun kunstwerken tentoon.

Helena Coopman, Kirsten Desmedt en Isolde Goddemaer stellen hun werk tentoon in VIVES campus Brugge Xaverianenstraat in het atelier PO (lokaal C010). ‘Point of view’, zo heet de tentoonstelling van deze jonge kunstenaars. Hiermee geven zij aan dat zij, doorheen de drie jaar van hun opleiding, een eigenzinnige kijk op de werkelijkheid hebben ontwikkeld.

De drie jonge kunstenaars onderzochten uiteenlopende thema’s.

  • Het werk van Isolde Goddemaer (Gistel, 2002) vormt een beeldende reflectie over ‘innerlijke menselijke behoeftes’, een in deze verwarrende tijden actueel thema. Isolde maakt enkele reeksen in uiteenlopende technieken: boetseren, schilderen, sjabloondruk, ...
  • Helena Coopman (Lembeke, 1999) koos een thema dat aansluit bij haar andere onderwijsvak, geschiedenis. Zij denkt, via beeldende middelen, na over ‘renaissance’. Dit betekent letterlijk ‘wedergeboorte’ en slaat onder andere op een stijlperiode in de architectuur en beeldende kunst. Doorheen het inhoudelijke en beeldende onderzoek kwam Helena tot de conclusie dat ook het begrip ‘renaissance’ vanuit verschillende invalshoeken kan benaderd worden en ook onderhevig is aan een evolutie. Helena illustreert haar onderzoek door tekeningen, aantekeningen, ontwerpschetsen en maquettes.
  • Kirsten Desmedt (Lissewege, 2000) maakt vrij fysiek en intuïtief werk rond het thema ‘transformatie’. Zij werkt met uiteenlopende technieken zoals acryl, isolatieschuim en foam-klei, linosnede, ...

Het beeldend werk dat tentoongesteld wordt vormt het zichtbare product van een intens ontwerpproces. Daarbij wordt gestreefd naar een integratie van verschillende beeldende disciplines: schilder- en tekenkunst, grafiek, ruimtelijk werk en digitale media.

Iedereen is welkom op de officiële opening van de tentoonstelling op vrijdag 27 januari 2023 tussen 16 en 19u in VIVES Campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 St.-Michiels Brugge – hoofdgebouw lokaal C010 (vaklokaal – atelier PO).  De studenten staan je graag te woord en bieden je na afloop een glaasje aan.

Meld je aan voor de officiële opening