Zorglab

zorgtechnologie

Bachelor in de zorgtechnologie aan VIVES Zuid

Verbeter de levenskwaliteit van zorgverleners, zorgvragers en sporters door technologische oplossingen te bedenken en ontwikkelen.

Waar kan ik dit volgen?
meewerken aan technologische innovatie voor de zorg
zorgtechnologie app

Als zorgtechnoloog sta je voor de uitdaging om de noden van de gebruikers in kaart te brengen en (technologische) oplossingen (op maat) aan te bieden. Welkom in de wereld van onder meer assistieve technologie, zorgrobots, e-health en VR-toepassingen.

Binnen de bachelor kan je kiezen om je toe te spitsen op gezondheidstechnologie of op sporttechnologie.

Maatschappelijke evoluties zoals vergrijzing en een stijgend aantal chronisch zieken, maar ook de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, vereisen een zo efficiënt mogelijke aanpak van onze zorg! Maar ook waar prestaties centraal staan, zoals de sportwereld, gaan volop voor technologie. Zelfs een echte 'flandrien' rekent tegenwoordig op technologie om de concurrentie net een half wiel voor te blijven, zonder vals te spelen natuurlijk.

Zorgtechnologie studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Wat leer ik in deze opleiding?

Deze opleiding biedt je de kans om samen te werken met bedrijven en zorginstellingen die een voorloper zijn op het vlak van zorgtechnologie. Je krijgt ook veel gastdocenten die actief zijn in het werkveld. De opleiding is heel praktijkgericht. Naast workshops, projectwerk en werkplekleren zijn er ook heel interessante stagemogelijkheden in binnen- en buitenland.

Het programma omvat beroepsgerichte en wetenschappelijk gerichte vakken. De theorie is altijd gekoppeld aan concrete vraagstellingen uit de zorgtechnologische praktijk. Deze vakken worden evenwichtig gespreid over de verschillende opleidingsfasen.

Er wordt veel aandacht besteed aan communicatieve en organisatorische vaardigheden. Wij ondersteunen je graag bij jouw professionele en persoonlijke groei. Levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Als mens en als zorgtechnoloog blijven groeien en ontwikkelen vinden wij belangrijk. Reflecteren, zelf keuzes maken, accenten leggen in je eigen opleiding zijn vaardigheden die je ook later in het werkveld zal nodig hebben.

Creativiteit in denken en handelen, oplossingen bieden op maat en een eigen visie opbouwen zijn belangrijke aandachtspunten in onze opleiding. Daarnaast krijgen ondernemerschap en de evolutie van het beroep in de vernieuwing van de zorg meer en meer aandacht. De opleiding speelt in op vernieuwingen en maatschappelijke tendensen.

Zorgtechnologie student

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Het opleidingsprogramma bachelor in de zorgtechnologie omvat 180 studiepunten en dus kan je je bachelordiploma in de zorgtechnologie behalen in 3 academiejaren. De volledige opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk traject. Het is niet mogelijk om je te specialiseren gedurende de opleiding. Via het eindwerk (bachelorproef) en de bedrijfsstage in het 3de jaar is het wel mogelijk om eigen accenten te leggen binnen de opleiding.

Behaalde je reeds een bachelor in de gezondheidszorg (bijv. verpleegkunde, ergotherapie en kinesitherapie) dan kan je een officieel verkort traject van 75 studiepunten volgen. Dit traject is afgestemd op personen die hiernaast nog deeltijds willen werken, en bestaat uit 2 lesdagen per week gedurende 2 deeltijdse studiejaren. Ook indien je reeds een bachelordiploma in de industriële wetenschappen en technologie behaalde, kan je deze opleiding in een korter traject met een aantal specifieke vrijstellingen (afhankelijk van je 1ste bachelor) aanvangen. Contacteer ons gerust voor meer specifieke info.

zorgtechnologie

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

De opleiding zorgtechnologie is een combinatie van een stevige theoretische basis gekoppeld aan praktijk. Al in het eerste jaar wordt de theorie aan de praktijk getoetst tijdens de projectweek en de snuffelstage. Bij heel wat vakken hoort een practicum. Deze practica gaan door in kleine groepen (ongeveer 15 studenten) in aangepaste praktijklokalen. Je wordt begeleid door enthousiaste en ervaren praktijklectoren, die jou coachen in je leertraject. Alle aangeboden vakken vereisen geen voorkennis en starten met een algemene inleiding.

De opleiding zorgtechnologie is, net als het beroep, gevarieerd en veelzijdig. We verdiepen ons in het functioneren van mensen van alle leeftijden die een variatie aan problemen kunnen ervaren in hun dagelijks leven. De theorie is altijd gekoppeld aan concrete vraagstellingen uit de zorgtechnologische praktijk. Deze vakken worden evenwichtig gespreid over de verschillende opleidingsfasen. Je hebt theoretische basiskennis nodig om een kwaliteitsvol antwoord op maat te kunnen geven op de vraag van de cliënt en de betekenisvolle andere (o.a. mantelzorger).

We maken je ook wegwijs in de wereld van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om wetenschappelijk onderbouwd zorgtechnologische handelingen te kunnen uitvoeren. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Wij ondersteunen je graag bij jouw professionele en persoonlijke groei. Levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Als mens en als zorgtechnoloog blijven groeien en ontwikkelen vinden wij belangrijk. Reflecteren, zelf keuzes maken, accenten leggen in je eigen opleiding zijn vaardigheden die je ook later in het werkveld zal nodig hebben.

 zorgtechnologie screen

Creativiteit in denken en handelen, oplossingen bieden op maat en een eigen visie opbouwen zijn belangrijke aandachtspunten in onze opleiding. Daarnaast krijgen ondernemerschap en de evolutie van het beroep in de vernieuwing van de zorg meer en meer aandacht. De opleiding speelt in op vernieuwingen en maatschappelijke tendensen. Je kan veel leren via de praktijk. Daarom worden er vanaf het eerste jaar snuffelstage en werkbezoeken gepland. In het derde jaar nemen gevalsbesprekingen, professioneel redeneren, stage en eindwerk de meeste tijd in beslag. Er wordt ook geoefend op het werken in team samen met studenten van andere opleidingen (multicampusonderwijs).

Gedurende de opleiding (vooral in de laatste fase) kan je kiezen om meer nadruk te leggen op een bepaald deelgebied bv. door je keuze van stage, eindwerkonderwerp. Studenten krijgen inspraak waar mogelijk. Alle studenten doen een internationale ervaring op (via stage of internationaal congres of studiebezoek). Dit is niet enkel een persoonlijke verrijking, je leert ook bewuster omgaan met verschillen in onze huidige maatschappij. Daarnaast hechten werkgevers belang aan een buitenlandse ervaring. Onze docenten trekken geregeld naar het buitenland en komen terug met internationaal gekleurde kennis.

Zorgtechnologie kind auto

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Er wordt in project, stage en bachelorproef gefocust op het interdisciplinair functioneren van de zorgtechnoloog. Volgende beschrijving illustreert hoe de opleiding dit zal uitwerken.

De zorgtechnoloog zal als brugfiguur vanuit drie domeinen denken en handelen. Om de student zo snel mogelijk aan te zetten tot interdisciplinair functioneren, is de opleiding vanaf het eerste jaar praktijkgericht. Stage, projecten, bedrijf stage en bachelorproef zijn de plaatsen in het programma waar de inhouden van de verschillende opo’s (die zich veelal focussen op het opdoen van kennis en vaardigheid m.b.t. een bepaald domein) geïntegreerd worden.

Tijdens het 1ste semester in de eerste fase starten wij met een kennismaking met de welzijns- en zorgsector. Dit noemen wij ‘Terreinverkenning Zorg en Welzijn’ (6 studiepunten). Dit hebben wij verder vertaald in een Projectweek en een Snuffelstage. In het 2e semester koppelen wij hier een ‘Project Zorgtechnologie 1’ (6 studiepunten – zie infra) aan. Voortbouwend op de ervaringen van de stage ‘terrein’ graven wij dieper in op het multi- en interdisciplinair samenwerken vanuit de Zorgtechnologie.

Fase 2 voorziet een ‘Project Zorgtechnologie 2’ van 12 studiepunten. Het wordt een jaaropdracht waar interdisciplinair (in samenwerking met studenten ergotherapie, verpleegkunde, bedrijfsmanagement, industriële wetenschappen en technologie...) rond een welbepaalde problematiek naar een einddoel gewerkt moet worden.

Fase 3 ga je gedurende het 2de semester aan de slag met je  Bachelorproef (30 studiepunten). Je loopt stage in een gezondheidsinstelling of een technologisch bedrijf en werkt er aan een gezondheidstechnologisch project.

Zora de zorgrobot

Verkorte studieroute

Studeer voor zorgtechnoloog terwijl je aan het werk bent: dat is de opzet van de verkorte studieroute van zorgtechnologie. De enige vereiste is dat je eerder een bachelordiploma in de gezondheidszorg behaalde.

Met de verkorte studieroute bieden we twee trajecten aan:

 • Traject voor net afgestudeerden
 • Traject duaal leren voor zorgverleners die willen blijven werken tijdens hun studie

Traject voor net afgestudeerden

Veel studenten gaan voor een tweede diploma via een verkorte studieroute. Ben je pas afgestudeerd, dan voorzien we een programma waarbij je op 2 vaste dagen per week les hebt op de campus.

Traject duaal leren

Met duaal leren combineer je een job in de zorg met een opleiding zorgtechnologie. Jouw programma is zo opgebouwd dat je maar op 1 vaste dag per week les hebt. Specifieke opdrachten kan je op je werk zelf uitvoeren.  Deze optie is vooral in trek bij zorgvoorzieningen die de eerste stappen in zorgtechnologie zetten. Zij hebben vaak een collega nodig die de technologie voldoende begrijpt of die meedenkt over de technologische mogelijkheden in de zorgvoorziening. Maar ook als werknemer doe je er zelf een groot voordeel mee om nieuwe technologieën op de werkvloer in de diepte te leren kennen. Zo maak je jezelf klaar voor een job die de komende decennia veel zal veranderen.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

VIVES Technology biedt alle kansen om een internationale boost aan jouw opleiding te geven. We hebben meer dan 50 verschillende Europese partners die jou graag willen ontvangen voor een study (vakken opnemen) of een internship (werkstage lopen). Ook Canada, Indonesië en Japan behoren tot de mogelijkheden. Over de taalgrens, in Wallonië, kan je meedraaien in een bedrijf als bachelorproef. Alle opleidingen van VIVES Technology lenen zich perfect om internationaal een meerwaarde te geven aan jouw diploma. We helpen jou vanaf het begin om alles geregeld te krijgen zodat het een topervaring wordt.

Studenten VIVES

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Nicolas Claeys
 Quote signs

Tijdens mijn opleiding verpleegkunde merkte ik dat ik meer geïnteresseerd was in de technologie die er gebruikt werd. Zorgtechnologie combineert techniek en mensen helpen.

Lesinhoud
Keuken met speciale voorzieningen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken en welke praktijkonderdelen deel uitmaken van het programma? Bekijk hieronder een beknopt overzicht.

Vakken en praktijk

In het eerste jaar leggen we het accent op de basiskennis van technologie en zorg. Je zet je eerste stappen in de wereld van een aantal veel voorkomende zorgtechnologische toepassingen. Vanaf het tweede jaar verdiep je je meer in geavanceerde zorgtechnologieën. Je krijgt dan ook veel projectwerk en praktijkoefeningen.

Je maakt kennis met bedrijven en instellingen die een voorloper zijn op het vlak van zorgtechnologie. Hiervoor blijven we niet enkel in Vlaanderen, maar bezoeken we ook internationale beurzen, bedrijven en voorzieningen. Heb je al een bachelordiploma in de gezondheidszorg of in de industriële wetenschappen en technologie? Dan kan je instappen in een verkort deeltijds programma.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Onze campussen zijn leef- en studeercampussen. Je vindt er alle faciliteiten om je studies te ondersteunen. Niet alleen dit, maar ook het studentenleven kan al op de campus van start gaan. 

Wat na je studie zorgtechnologie?
Verder studeren

Verder studeren

Met het diploma zorgtechnologie op zak, kan je tal van vervolgstudies verkort aanvangen:

 • een tweede bachelor binnen industriële wetenschappen en technologie (bijv. ontwerp en productietechnologie of elektronica-ICT) in een verkort traject
 • banaba zorgmanagement
 • master in het management en beleid in de gezondheidszorg, na een schakelprogramma
 • Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering, na een schakelprogramma
aan de slag

Aan de slag

Met je diploma kan je heel wat kanten uit:

 • technologische bedrijven
 • zorginstellingen
 • revalidatiecentra
 • centra voor personen met een beperking
 • kennis- en onderzoekscentra
 • mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen
 • studiebureaus technieken
 • overheid en dienstencentra zoals OCMW, thuiszorgwinkel
 • ziekenhuizen

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.