maaklab

verkorte studieroute ontwerp- en productietechnologie - ontwerp- en productietechnologie

verkorte studieroute ontwerp- en productie-technologie - ontwerp- en productie-technologie
Verkorte studieroute ontwerp- en productietechnologie, afstudeerrichting ontwerp- en productietechnologie aan VIVES Zuid

Specialiseer je in één jaar tijd in machineontwerp en -realisatie en technologische vormgeving, nadat je eerder al een technisch bachelordiploma haalde.

Waar kan ik dit volgen?
Volg een verkorte opleiding ontwerp- en productietechnologie
Studenten

In deze opleiding kom je als creatieve ontwerper én constructeur volledig aan je trekken. Het is een veelzijdige, praktijkgerichte opleiding die steunt op drie pijlers: ontwerptechniek, productietechniek en technologische vormgeving. De nadruk ligt niet enkel op het (technisch) ontwerp, maar evenzeer op de realisatie ervan. De verkorte leerroute is een ideale verdere voorbereiding tot de arbeidsmarkt, een soort schakeljaar waarbij je als student je horizon verruimt door kennis te verwerven in een belangrijke industrietak met veel groeipotentieel.

In een stimulerende leeromgeving maak je kennis met de nieuwste, innoverende ontwerptechnieken, bijvoorbeeld CAD tekenen en rapid prototyping. Je leert alles over de klassieke en over de nieuwe, opkomende productietechnieken. Via hoorcolleges, uitgebreide labosessies en projecten krijg je de technologische basisprincipes onder de knie, zoals mechanica, elektriciteit en materialenleer.

productietechnologie

Wat is een verkorte studieroute?

Deze opleiding is een verkorte studieroute. Om je in te kunnen schrijven voor deze opleiding, dien je al te beschikken over een bachelor- of masterdiploma. Meer informatie over de reguliere bacheloropleiding vind je als je op onderstaande knop drukt. 

Verkorte studieroute ontwerp- en productietechnologie studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

ECTS-fiches

Wat leer ik in deze opleiding?

Deze opleiding levert gediplomeerde creatieve ontwerpers en constructeurs af die heel gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Je bent niet alleen bezig met het technisch ontwerpen van machines, maar ook met de praktische realisatie ervan. De wereld van de machinebouw en productietechnieken is voortdurend in beweging. Aan jou om die mee te helpen bepalen.

Doorheen de opleiding worden volgende doelstellingen nagestreefd:

  • het ontwerpen van producten
  • het vervaardigen en controleren van producten met behulp van conventionele en moderne productietechnologieën
  • het op een efficiënte manier assembleren van machines, installaties en systemen. Hierbij komen verschillende elementen aan bod: mechanische, pneumatische, hydraulische en elektrotechnische aandrijfelementen.
SVT
 Quote signs

Deze bachelor koppelt het creatieve aan het praktische, meteen ook de reden waarom ik ervoor gekozen heb. Ik heb geleerd om te modelleren op computer, ontdekte softwarepakketten en we hebben hier binnen de opleiding veel productiemogelijkheden. We werken in het Maaklab, een gloednieuw gebouw, waar alle toestellen en materialen up-to-date zijn.

Lesinhoud
maaklab

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

De opleiding is heel praktijkgericht (50% van je tijd spendeer je aan labo-opdrachten) met een sterke focus op beheersing en optimalisatie van de mechanische ontwerp- en productieprocessen.

In het eerste jaar krijg je naast algemene vorming vooral technische bagage zoals vormgeving, materiaalkunde, ontwerpen en engineering. In de labosessies en het projectwerk leer je op een creatieve manier conceptuele producten ontwerpen en maken. Vanaf het tweede jaar maak je kennis met industrieel ontwerpen en geavanceerde maaktechnieken. Je gaat hierbij vooral in op de engineering en productietechnische aspecten van je ontwerp.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen. Je kan op de ECTS-fiche, onder vakken en inhoud, op ieder opleidingsonderdeel doorklikken om meer informatie te krijgen. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.