• vroedkunde.png
  • gezvpk.png
  • verpleeggesprek.png
  • tilobese.png
  • kind.png

Studiegebied gezondheidszorg

Het studiegebied gezondheidszorg in VIVES biedt een ruime waaier kwalitatieve professionele bacheloropleidingen aan binnen de brede context van de zorg- en welzijnssector. We leiden studenten op met een sterke theoretische en wetenschappelijke onderbouw, getoetst aan relevante professionele praktijksituaties. De klemtoon ligt niet louter op het ontwikkelen van vakkennis, maar vooral op het ontwikkelen van competenties.

We maken deze ambitie waar via een stimulerende leer- en leefomgeving met (internationale) docenten die expert zijn in hun vakgebied, maar ook door studenten op een creatieve manier uit te dagen op hun talenten! Door middel van een doordachte mix aan didactische werkvormen ontwikkelen studenten actief en zelfstandig - gecoacht door docenten - algemene en beroepsspecifieke competenties. (Internationale) stage-ervaringen helpen om de kijk op de beroepspraktijk te verbreden, te verruimen en te verdiepen.

Tal van doorstroommogelijkheden naar een vervolgopleiding bieden studenten ook kansen om zich nog verder te gaan professionaliseren. Maar bovenal willen we een warme hogeschool zijn, waar opleidingen in relatief kleinschalige campussen georganiseerd worden en waar er een nauw contact is tussen studenten en docenten.

Deel dit via

VIVES Brugge Xaverianenstraat
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
+32 50 30 51 00
[email protected]

VIVES Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
+32 56 26 41 10
[email protected]

VIVES Roeselare
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
+32 51 23 23 30
[email protected]

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Nancy Boucquezmail mij
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Jan Vandekerckhovemail mij
Ontvang de brochureDownloadPer post