Taalvoorwaarden Nederlandstalige opleidingen

Kandidaat-studenten die niet beschikken over een diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap worden enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

Examens met succes afgelegd hebben

Je moet kunnen bewijzen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs met succes in het Nederlands hebt afgelegd. Wie enkel het basisonderwijs in het Nederlands heeft gevolgd, neemt contact op met [email protected].

Erkend proficiency level

Je kunt een proficiency level van de Nederlandse taal kunnen voorleggen, afgeleverd door een erkend taleninstituut. Volgende taalniveaus van de attesten van erkende taalinstituten zijn van toepassing:

  • Niveau 5 bij ILT-KU Leuven
  • Niveau 5 bij KUB/HUB
  • Niveau 5 bij Linguapolis
  • Niveau 5 bij Universiteit Gent
  • Richtgraad 3 bij CVO (Vantage Level)
  • ITNA: Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (B2)

Taaltest

Indien kandidaten geen proficiency attest hebben van een erkend taleninstituut, moeten ze de taaltest van het Centrum voor Nederlands als Vreemde Taal Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) = Educatief startbekwaam afleggen of de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) bij één van de universitaire talencentra (B2 van het Europees Referentiekader).

Het Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) = Educatief startbekwaam is een taaltest georganiseerd door het Centrum voor Nederlands als Vreemde Taal. Verdere informatie over deze test is te vinden op: www.cnavt.org. Het PTHO-profiel is specifiek ontwikkeld voor mensen die willen gaan studeren aan een Nederlandstalige universiteit of hogeschool.

De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van de vier Vlaamse universiteiten en kan worden afgelegd in een van de taaltestcentra, op de door hun vastgelegde data: www.itna.be

Ook het staatsexamen Nederlands tweede taal is geldig.

Een niveaubepaling van het Huis van het Nederlands kan niet aanvaard worden als een officeel taalattest.