Summer School wiskunde voor graduaten (Brugge)

Door VIVES wordt aan de eerstejaars graduaatstudenten industriële wetenschappen en technologie de gelegenheid geboden om een summer school wiskunde te volgen in de lokalen van VIVES Brugge Xaverianenstraat. De bedoeling van deze cursus is om eventuele tekorten uit het secundair bij te werken of om de belangrijkste onderwerpen op te frissen. 

Deze summer school wiskunde vindt plaats van maandag 14 september tot en met woensdag 16 september 2020, dagelijks van 8u45 tot 12u en van 13u15 tot 16u30. 
Enkele onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: rekenen, machten, haakjes, breuken, formules en grafieken, eerste en tweede graads vergelijkingen, functies, machtfuncties, exponentiële en logaritmische functies, goniometrie, vectoren. De onderwerpen zijn heel onderhevig aan de noden van de groep.

De prijs van deze Summer School bedraagt 72 euro. Na het volgen van deze Summer School stuurt de financiële dienst een factuur ter betaling van het cursusgeld.

Een overzicht van alle andere Summer Schools die je bij VIVES kunt volgen, vind je hier.

Deel dit via