Summer School wiskunde voor bachelors (Brugge)

industriële wetenschappen en technologie

Het volgen van een instapcursus, net voor de start van je eerste academiejaar in het hoger onderwijs, kan belangrijk zijn om je beter aan te passen aan dit hoger onder­wijs. Via een instapcursus krijg je de mogelijkheid om jouw kennis en vaardigheid uit het secundair onderwijs wat bij te schaven of op te frissen. Meteen kan je een eerste keer de sfeer opsnuiven en reeds wat contacten leggen met nieuwe vrienden en mede-studenten. Daarnaast krijg je ervaring met de manier van "doceren" in het hoger onderwijs en wordt het eerste ijs gebroken in je contact met de docenten.

Kortom, een instapcursus helpt je niet alleen om kennis te vergaren maar ook om straks, bij de officiële start van je eerste academiejaar in Brugge of Oostende je beter "thuis" te voelen.

Doelgroep

Deze instapcursus is een aanrader voor wie in het secundair onderwijs minder dan vijf uur per week wiskunde gevolgd heeft.

Heel wat technische problemen worden opgelost met wiskundige hulpmiddelen die de student reeds werden aan­geleerd in een vorige opleiding. In de basiscursus komen precies deze technieken aan bod, omdat ze de fundamentele bouwstenen vormen voor de verdere opleiding tot professionele bachelor.

Je krijgt de gelegenheid om gedurende drie dagen te oefenen in het correct rekenen en het vlot omgaan met formules. De belangrijkste formules en rekentechnieken uit de algebra en de goniometrie worden herhaald. De elementaire meetkunde en de reële functies uit de analyse komen opnieuw aan bod.

Doelstellingen

  • correct leren rekenen in het veld der reële getallen
  • de belangrijkste formules uit de algebra en de goniometrie herhalen
  • de belangrijkste reële functies uit de analyse herhalen
  • de elementaire meetkunde herhalen
  • praktische problemen leren oplossen
  • de computer leren gebruiken als hulpmiddel voor wiskundige toepassingen

Bouwstenen voor de basiscursus wiskunde

  • algebra: veeltermen: deling, merkwaardige producten; ontbinding in factoren; vierkants­vergelijkingen en irrationale vergelijkingen; rekenen met machten; rekenen in het veld der reële getallen.
  • goniometrie: de goniometrische cirkel; somformules; verdubbelings- en halverings­formules; formules van Simpson; goniometrische getallen van een scherpe hoek in een rechthoekige driehoek.
  • meetkunde: de stelling van Thales; congruente driehoeken; gelijkvormige drie­hoeken.
  • analyse: de eerstegraadsfuncties; de tweedegraadsfuncties; de exponentiële en logaritmische functies; de goniometrische functies.

Oefeningen

Je krijgt de kans om zelf oefeningen te maken. Eventuele fouten worden besproken en de kortste weg naar de oplossing wordt klassikaal gezocht.

Cursusmateriaal

Voor deze instapcursus wordt het boek Toegepaste Wiskunde 1 (uitgeverij Acco) gebruikt van het eerste semester.

Dagindeling

woensdag

08u45: basis rekenen
09u45: bewerkingen
11u00: oefeningen
13u15: meetkunde
14u15: meetkunde
15u30: oefeningen

donderdag

08u45: algebra
09u45: algebra
11u00: oefeningen
13u15: goniometrie
14u15: goniometrie
15u30: oefeningen

vrijdag

08u45: algebra
09u45: algebra
11u00: oefeningen
13u15: analyse
14u15: analyse
15u30: oefeningen

Door omstandigheden kan van het bovenstaande programma afgeweken worden.

Lesgever

Luc Vanden Abeele

Praktische regelingen

De lessen vinden plaats van woensdag 9 september tot en met vrijdag 11 september 2020 in de lokalen van VIVES Brugge Station. Het inschrijvingsgeld voor de Summer School wiskunde bedraagt € 72,00. Na het volgen van de Summer School stuurt de financiële dienst een factuur ter betaling van het cursusgeld. 

Een overzicht van alle andere Summer Schools die je bij VIVES kunt volgen, vind je hier.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

De uiterste datum om je aan te melden is voorbij.
Deel dit via