Summer School elektriciteit voor graduaten (Brugge)

Door Hogeschool VIVES wordt aan de eerstejaars graduaatsstudenten industriële wetenschappen en technologie de gelegenheid geboden om een Summer School elektriciteit te volgen in de lokalen van VIVES Brugge Xaverianenstraat.

De bedoeling van deze cursus is om eventuele tekorten uit het secundair bij te werken of om de belangrijkste onderwerpen op te frissen. Deze Summer School elektriciteit vindt plaats van woensdag 9 september tot vrijdagmiddag 11 september 2020. Op woensdag en donderdag vinden de lessen plaats van 8u45 tot 12u en van 13u15 tot 16u30. Op vrijdag is er les van 8u45 tot 12u.

De prijs van deze Summer School is 84 euro. Na het volgen van deze Summer School stuurt de financiële dienst een factuur ter betaling van het cursusgeld.

Doelgroep

De Summer School elektriciteit wordt georganiseerd als voorbereiding tot de graduaatopleidingen Elektromechanische systemen, Internet of Things en Hernieuwbare Energiesystemen. De cursus is bedoeld voor studenten zonder of met een beperkte voorkennis van elek­triciteit of voor diegenen die hun kennis willen opfrissen.

Onderwerpen

  • de belangrijkste grootheden en eenheden uit de elek­triciteit: aan de hand van eenvoudige elektrische schakelingen wordt het verband tussen deze grootheden aangetoond.
  • meten van elektrische grootheden met multimeter.
  • schakelen van elektrische verbruikers zoals relais, gelijkstroommotoren, LED's, ...

In het lab wordt de theorie aan de praktijk getoetst. Je leert er zelf­standig stroom, spanning en weerstand meten met de multimeter. Eenvoudige basisschakelingen worden gerealiseerd op breadboards. Breng een rekenmachine en eventueel een multimeter mee om actief te kunnen deelnemen aan de oefeningen en lab's.

Dagindeling

woensdag: 8u45-12u en 13u15-16u30
donderdag: 8u45-12u en 13u15-16u30
vrijdag: 8u45-12u

De lessen bestaan uit oefeningen, demo's en lab's. De lessen beginnen en eindigen stipt. De deelnemers ontvangen een syllabus met theorie en oefeningen.

Docent

Jürgen Boterberge

Een overzicht van alle andere Summer Schools die je bij VIVES kunt volgen, vind je in het Summer Schools-overzicht.

Deel dit via