Summer School elektriciteit voor bachelors (Brugge)

Het volgen van een vakantiecursus, net voor de start van je eerste academiejaar in het hoger onderwijs, kan belangrijk zijn om je beter aan te passen aan dit hoger onder­wijs. Via zo'n cursus krijg je de mogelijkheid om jouw kennis en vaardigheid uit het secundair onderwijs wat bij te schaven of op te frissen. Meteen kan je een eerste keer de sfeer opsnuiven en reeds wat contacten leggen met nieuwe vrienden en mede-studenten. Daarnaast krijg je ervaring met de manier van "doceren" in het hoger onderwijs en wordt het eerste ijs gebroken in je contact met de docenten.

Kortom, een instapcursus helpt je niet alleen om kennis te vergaren maar ook om straks, bij de officiële start van je eerste academiejaar, je beter "thuis" te voelen.

Doelgroep

De Summer School elektriciteit wordt georganiseerd als voorbereiding tot de profes­sio­nele bachelor­opleidingen (niet voor bachelor in de bouw). De cursus is bedoeld voor studenten zonder of met een beperkte voorkennis van elek­triciteit of voor diegenen die hun kennis willen opfrissen.

Behandelde onderwerpen

  • de belangrijkste grootheden en eenheden uit de elek­triciteit: aan de hand van eenvoudige elektrische netwerken wordt het verband tussen deze grootheden aangetoond.
  • magnetisme en elektromagnetisme: hoe werken elek­trische motoren en generatoren? Wat is magnetische inductie? Aan de hand van demo's in het laboratorium worden deze principes toegelicht.
  • wisselstroomtheorie: studie van enkele basis­be­grip­pen (periode, frequentie, amplitude, effectieve waarde, fase en faseverschuiving).

In het lab wordt de theorie aan de praktijk getoetst. Je leert er zelf­standig stroom, spanning en weerstand meten met de multimeter. Ook het meten van vermogen en arbeid komt aan bod.

Breng een rekenmachine mee om actief te kunnen deelnemen aan de oefeningen.

Dagindeling

maandag: 8u45-12u - 13u15-16u30
dinsdag: 8u45-12u - 13u15-16u30
woensdag: 8u45-12u

De lessen bestaan uit oefeningen en demo's. De lessen beginnen en eindigen stipt. De deelnemers ontvangen een syllabus met theorie en oefeningen.

Lesgever

Alain Risack

Praktische regelingen

Er kunnen maximaal 25 studenten aan deze vakantiecursus deelnemen. Zodra dat aantal is bereikt, is het niet langer mogelijk om je aan te melden. De lessen vinden plaats van maandag 14 september tot en met woensdag 16 september 2020 in de lokalen van VIVES Brugge Station. Het inschrijvingsgeld voor de Summer School elektriciteit bedraagt € 60,00. Na het volgen van de Summer School stuurt de financiële dienst een factuur ter betaling van het cursusgeld. 

Een overzicht van alle andere Summer Schools die je bij VIVES kunt volgen, vind je hier.

Deel dit via