Summer School Frans voor bachelors bedrijfsmanagement (Kortrijk)

Heb je een minder sterke vooropleiding voor Frans? Of wil je nog even een aantal basiszaken opfrissen? Dat kan! Van maandag 2 tot en met donderdag 5 september 2019 organiseert het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde in Kortrijk, telkens van 9u tot 17u, op campus Kortrijk een vakantiecursus Frans. De kostprijs, syllabus inbegrepen, bedraagt 120 euro. Aanmelden doe je op deze pagina, in september ontvang je de factuur.

Programma

  • opfrissen van de grammaticakennis
  • trainen van de (basis)woordenschat
  • trainen van spreek- en luistervaardigheid
  • uitstap met enkele leuke verrassingen

Let op: aanmelden kan niet zomaar. Pas na het doen van de volgende twee tests en na goedkeuring van een van onze docenten, kun je je ook daadwerkelijk aanmelden voor deze cursus.

Test 1 - taalkunde

Surf naar de website van Dialang, selecteer de optie "Instructies in het Nederlands" en klik OK. Klik twee keer op de ►-toets tot je op het scherm "Welkom bij Dialang" arriveert. Lees de te volgen procedure na door op de vijf Romeinse cijfers te klikken en klik op de ►-toets. Doe nu het volgende:

  • duid bij Frans de luistertest aan. Dialang zal je eerst vragen de plaatsingstoets te maken. Neem een printscreen van de ingevulde plaatsingstoets alvorens je op "antwoorden insturen" klikt en mail die printscreen naar [email protected] en [email protected]. Maak ook een printscreen van de feedback op die test en mail die naar [email protected] en [email protected].

  • klik op de ►-toets en kies voor de luistertest en de leestest. Vul telkens eerst de zelfbeoordeling in.

  • na de luistertest en de leestest klik je bij het feedbackmenu op "uw niveau" en "antwoorden nakijken". Neem een printscreen van "uw niveau" en van "antwoorden nakijken" en mail dit niveau en resultaat [email protected] en [email protected].

Test 2 - grammatica

  • surf naar deze link.
  • gebruik geen hulpmiddelen zoals grammaticaboeken enz. om de test te maken, het is de bedoeling dat je weet waar je staat qua basiskennis.
  • klik onderaan door om over te gaan naar de volgende test. Neem een printscreen van jouw behaalde niveau en mail dit resultaat naar [email protected] en [email protected]. Eén van hen laat jou weten of jij de ideale kandidaat bent om deze cursus te volgen.

Mag je je aanmelden?

Mailtje gehad dat je mag aanmelden? Doe dat dan aan de hand van het formulier hieronder. Aanmelden kan tot en met 29 augustus 2019 door hieronder je gegevens achter te laten. Let op: aanmelden zonder eerst de twee tests te doen en een toelatingsmail te hebben ontvangen, heeft geen zin.

Een overzicht van alle andere Summer Schools die je bij VIVES kunt volgen, vind je op ons Summer School-overzicht.

Deel dit via