DEZE STUDIEDAG WERD UITGESTELD. NIEUWE DATUM VOLGT.

Burgerparticipatie staat al enkele decennia hoog op de agenda van beleidsmakers op verschillende niveaus, vanuit de idee dat het betrekken van burgers bij de beleidsvorming het beleid kan verrijken, draagvlak voor beslissingen kan vergroten, en vertrouwen in overheden kan versterken of herstellen. Niettemin is burgerparticipatie in de huidige context van diversiteit, polarisering en sociale media allerminst vanzelfsprekend.

Op het vlak van veiligheid ontwaren we bovendien een spanningsveld met het geweldsmonopolie van de politie; doorgedreven burgerparticipatie, waarin burgers zelf verantwoordelijkheid opnemen, kan immers ook ontaarden in burgers die zelf het heft in handen nemen in de repressie van criminaliteit (cf. de zogenaamde ‘pedojagers’). Het betrekken van burgers in veiligheid roept verschillende spanningen en conflicten op, die we op deze studiedag in de kijker zetten. We reiken bovendien ook concrete handvaten aan om aan de slag te gaan met (diverse groepen) burgers, en hen zo optimaal mogelijk te betrekken in de voorbereiding, uitvoering en/of evaluatie van het beleid.   

Met het begrip burgerparticipatie hebben we het hier dus over ‘beleidsparticipatie, initiatieven waarbij burgers de kans krijgen invloed uit te oefenen op het beleid. We focussen ons specifiek op het lokaal veiligheidsbeleid,  de wettelijk verankerde bevoegdheid van de burgemeester om toe te zien op ‘de naleving van de wetten en politieverordeningen, de handhaving van de openbare orde, de bescherming van personen en goederen en de hulpverlening aan al wie in gevaar verkeert’ (Omzendbrief BiZa, 8/2001). Op het lokaal niveau kristalliseert de verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers zich in bv. het lokaal/zonaal veiligheidsoverleg en diverse veiligheidsplannen. Het is ook het niveau dat in principe dichtst bij de burger staat, en waar concrete handvaten om participatie te organiseren meest kans op slagen hebben.   

Exact tien jaar geleden organiseerde het CPS reeds een studiedag rond dit thema, naar aanleiding van het toen verschenen Cahier Politiestudies rond ‘Burgerparticipatie’. Tien jaar later staan we stil bij een aantal spanningen die nog steeds spelen, zoals het betrekken van diverse groepen burgers, en de dunne lijn met het geweldsmonopolie van de politie. We identificeren ook een aantal nieuwe tendensen, de opkomst van de digitale ‘werkelijkheid’, en omgaan met maatschappelijk conflict en polarisering.  

Op het einde van de studiedag ontvangen de deelnemers een exemplaar van het boekje ‘Burgerparticipatie in lokaal veiligheidsbeleid: wat, waarom, hoe?’ en toegang tot de online publicatie ‘Praktijkgids Burgerparticipatie’.

Volledig programma en aanmelden >

Doelgroepen:
Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,…

Locatie:
VIVES Hogeschool, campus Kortrijk – gebouw The Cube
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

Prijs: 
De normale deelnameprijs bedraagt € 110,00 per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, de online publicatie en de documentatiemap inbegrepen. De deelnemers krijgen een exemplaar van het boekje ‘Burgerparticipatie in lokaal veiligheidsbeleid: wat, waarom, hoe?’ en toegang tot de online publicatie ‘Praktijkgids Burgerparticipatie’. 

Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten is € 30,00. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch, het boekje ende online praktijkgids en de documentatiemap inbegrepen.

Omwille van de geldende coronamaatregelen kunnen er aanpassingen zijn met betrekking tot de catering. We danken u voor uw begrip.

Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek). Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met [email protected].

 

Ellen Vandenbogaerde

Evelien De Pauw