Je bent student en je hebt een eigen onderneming of je hebt concrete plannen om een eigen onderneming op te starten tijdens je opleiding? Of je combineert je studies met halftijds werken of minimaal 80 uur werken per maand? Dan kun je een beroep doen op onderwijs- en examenfaciliteiten. Ontdek op deze pagina ons aanbod aan opleidingen dat je kan combineren als je al werk, kinderen of allebei zou hebben!

Student-ondernemer

VIVES-statuut student-ondernemer

Je bent student en je hebt een eigen onderneming of concrete plannen om een onderneming te starten? Dan kan je beroep doen op een aantal onderwijs- en examenfaciliteiten om een opleiding gemakkelijker te combineren met de opstart en/of leiding van jouw zaak. Naast onderwijsfaciliteiten kun je als student-ondernemer ook een beroep doen op faciliteiten die het ondernemen stimuleren. 

  1. Download het aanvraagformulier en mail het ingevuld naar [email protected].
  2. Na het verkrijgen van het attest neem je contact op met de studie- en trajectbegeleider van jouw opleiding voor de aanvraag van onderwijs- en examenfaciliteiten. 

VIVES onderneemt!

VIVES ondersteunt ondernemende studenten. Bij onze coaches kan je terecht voor gratis advies en coaching op maat van jouw (toekomstige) onderneming. Daarnaast organiseren we jaarlijks verschillende events voor jou.

Officieel statuut student-zelfstandige van de Vlaamse Gemeenschap 

Studenten tussen 18 en 25 jaar die voor minstens 27 studiepunten zijn ingeschreven, komen in aanmerking voor een vrijstelling op bijdrages sociale zekerheid en andere voordelen. Interesse? Neem contact op met onze ondernemerscoach.

Werkstudent

Combineer je jouw studies met een (halftijdse) job? Dan heb je recht op een aantal faciliteiten indien je voldoet aan één van onderstaande criteria: 

  • Je hebt een bewijs van tewerkstelling in dienstverband met een omvang van ten minste 72 uur per maand.
  • Je hebt minstens de helft van een voltijdse opdracht, gebruikelijk in de sector van tewerkstelling.
  • Je hebt een attest van de VDAB waaruit blijkt dat je opleiding deel uitmaakt van een opleidingstraject bij VDAB.

Hoe vraag ik dit statuut aan?

Denk je in aanmerking te komen voor dit statuut als werkstudent? Vul dan het aanvraagformulier in en mail dit naar de studie- en trajectbegeleider van jouw opleiding, die jou de nodige info, voorwaarden en mogelijke faciliteiten toelicht.

Studenten die een opleiding volgen in afstandsonderwijs hoeven dit statuut niet aan te vragen. Alle opleidingen via afstandsonderwijs worden georganiseerd met de nodige flexibiliteit om studeren en werken mogelijk te maken. 

Opgelet: verwar dit niet met het attest werkstudent dat bij inschrijving gevraagd wordt. Dat attest krijg je door de link te volgen in de inschrijftool. Als het document ingevuld is, laad je het daar ook terug op.