De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen.

VIVES is een erkend opleidingsverstrekker met deze erkenningsnummers

Voor de campussen Brugge en Oostende

DV.O242800 erkenningsnummer voor reguliere bachelor- en graduaatsopleidingen (geen postgraduaat of navorming)

DV.O105080 voor alle andere opleidingen binnen VIVES op de campussen Brugge en Oostende (diverse navormingen en postgraduaten, inclusief  VIVES Technology).

Let wel: de steunaanvraag door de werkgever moet gebeuren via de website van de kmo-portefeuille binnen de veertien dagen na de officiële startdatum van de opleiding. Er kan ook maar één aanvraag per academiejaar ingediend worden. Let op dat je het subsidiebedrag correct invult.

Bekijk zeker ook de voorwaarden op de site van de kmo-portefeuille. Deze veranderen regelmatig en niet alle opleidingen komen in aanmerking voor steun.

Voor de campussen Kortrijk, Roeselare en Torhout

DV.O242799 erkenningsnummer voor gewone bachelor- en graduaatsopleidingen (geen postgraduaat of navorming)

DV.O101992 voor andere opleidingen binnen VIVES op de campussen Kortrijk, Roeselare en Torhout (diverse navormingen en postgraduaten, inclusief  VIVES Technology)

Let wel: de steunaanvraag door de werkgever moet gebeuren via de website van de kmo-portefeuille binnen de veertien dagen na de officiële startdatum van de opleiding. Er kan ook maar één aanvraag per academiejaar ingediend worden. Let op dat je het subsidiebedrag correct invult.

Bekijk zeker ook de voorwaarden op de site van de kmo-portefeuille. Deze veranderen regelmatig en niet alle opleidingen komen in aanmerking voor steun.

Stappenplan voor een steunaanvraag voor een bachelor- of graduaatsopleiding:

 1. je schrijft je in voor een bachelor- of graduaatsopleiding.  Je duidt bij de online inschrijving aan dat je voor het studiegeld een factuur op naam van je werkgever nodig hebt;
 2. kort na de inschrijving krijg je een rekeningoverzicht voor het basisbedrag studiegeld. Wacht nog eventjes met het te betalen. Dit is niet de totale opleidingskost die moet worden ingegeven bij je kmo-aanvraag. Hou rekening met deze onderdelen:
  • het studiegeld is afhankelijk van het aantal studiepunten. Het te betalen bedrag kan je berekenen op onze financiële pagina;
  • specifieke en in omvang beperkte extra kosten kunnen, als ze rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding, worden doorgerekend aan de student. Indien dit het geval is, wordt daarover in de mate van het mogelijke in de programmagids van de opleiding duidelijkheid verschaft. Ook op de "Start-je-studie"-pagina van jouw opleiding vind je verder info over de mogelijke extra kosten; 
 3. voor een factuur van de studiekosten neem je contact op met de naam op het rekeningoverzicht van de studiekosten;
 4. nu zou je voldoende informatie moeten hebben om je steunaanvraag in te dienen bij de kmo-portefeuille (erkenningsnummer DV.O242799 voor Kortrijk, Roeselare of Torhout en erkenningsnummer DV.O242800 voor Brugge of Oostende). Zorg dat je tijdig bent, je hebt tijd tot 7 oktober 2024 (14 dagen na de officiële startdatum van 23 september 2024!);

Stappenplan voor een steunaanvraag voor een navorming of postgraduaatsopleiding:

 1. bekijk de voorwaarden op de site van de kmo-portefeuille. Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor steun vanuit de kmo-portefeuille.
 2. je schrijft je in voor een navorming die minimum € 100 kost.
 3. je vraagt een factuur op naam van je werkgever.
 4. de totale kostprijs is vanaf de start bekend. Hiermee kan je een steunaanvraag indienen bij de kmo-portefeuille. Zorg dat je tijdig bent, je kan de aanvraag indienen tot 14 dagen na de startdatum van de opleiding of de module.

FAQ

Wat als ik via de kmo-portefeuille betaald heb en ik een CN krijg?

VIVES is verplicht om terug te betalen naar de kmo-portefeuille. Dit kan enkel maar als het project afgelopen is en de opleiding ten einde is. We bekijken dit op het einde van het academiejaar.

Wat als ik mijn studies stopzet?

Dan worden de voorwaarden van de kmo-portefeuille niet vervuld. VIVES is verplicht om alle ontvangen subsidies terug te betalen. Als student zal je een aanmaning krijgen om de facturen dan zelf te betalen.