Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen, een kot, een treinabonnement, een laptop, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

Je inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van een vaste kost en een variabele kost per opgenomen studiepunt. De vaste en de variabele kost hangen af van jouw statuut (niet-beursgerechtigd, bijna-beursgerechtigd en beursgerechtigd). Bij de start van het academiejaar betaal je een vast bedrag.

Na goedkeuring van je individuele studieprogramma volgt dan het rekeningoverzicht voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal studiepunten dat je opneemt. Deze regeling geldt zowel voor bacheloropleidingen als voor graduaatsopleidingen in dag-, avond- én afstandsonderwijs.

Studiegeldtarieven diploma- of creditcontracten

In onderstaande tabel vind je de studiegeldtarieven terug zoals die werden vastgelegd voor academiejaar 2024-2025. Hoeveel studiegeld je betaalt, is afhankelijk van je studiecontract, het aantal ingeschreven studiepunten en of je al dan niet beurstariefstudent bent.

Academiejaar 2024-2025

  Vast gedeelte Prijs per studiepunt Totaal 60 stp
Niet-beurstarief € 288,00 € 13,80 € 1116,00
Bijna-beurstarief € 288,00 € 5,00 € 588,00
Beurstarief € 131,50 / € 131,50

Beurstarief (art. 57, §1)

  • je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid tijdens het academiejaar 2024-25; of
  • je ontvangt geen studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet maar je voldoet wel aan de financiële- en de nationaliteitsvoorwaarden.

Bijna-beurstarief (art. 57 §1)

  • je hebt géén recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet aan de financiële voorwaarden voldoet, maar het gezinsinkomen ligt niet meer dan € 3768 boven de maximumgrens; of
  • je voldoet wel aan de financiële voorwaarden om een studietoelage te ontvangen, maar je hebt hierop geen recht omdat je kadastrale inkomsten te hoog zijn. In beide gevallen moet je voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden.

Niet-beurstarief (art. 56 §1)

  • Je behoort niet tot één van bovenstaande categorieën, maar voldoet wel aan de nationaliteitsvoorwaarden.
  • Studenten die studeren met een examencontract betalen per zittijd een vast gedeelte van € 131,50 en een variabel gedeelte van € 5,00 per studiepunt.

 

 

 

Betalen bij inschrijven?

Je ontvangt bij inschrijving een rekeningoverzicht ter betaling. Je hoeft op het moment van inschrijving dus geen betaling te doen. Alles gebeurt via overschrijving.

Extra studiekosten

Specifieke en in omvang beperkte extra kosten kunnen, als ze rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding, worden doorgerekend aan de student. Indien dit het geval is, wordt daarover in de mate van het mogelijke in de programmagids van de opleiding duidelijkheid verschaft.

Betalen bij inschrijven?

Je ontvangt bij inschrijving een rekeningoverzicht ter betaling. Je hoeft op het moment van inschrijving dus geen betaling te doen. Alles gebeurt via overschrijving.

Extra studiekosten

Specifieke en in omvang beperkte extra kosten kunnen, als ze rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding, worden doorgerekend aan de student. Indien dit het geval is, wordt daarover in de mate van het mogelijke in de programmagids van de opleiding duidelijkheid verschaft. Ook op de "Start-je-studie"-pagina van jouw opleiding vind je verder info over de mogelijke extra kosten.

Ontoereikend leerkrediet

Wie een bacheloropleiding volgt en niet meer over voldoende leerkrediet beschikt, wordt een verhoogd studiegeld aangerekend. Voor niet-beurstariefstudenten wordt het variabel bedrag verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft. Voor graduaatsopleiding is geen leerkrediet vereist.

Een factuur voor je inschrijvingsgeld

Je kunt tijdens jouw online inschrijving een factuur aanvragen van je inschrijvingsgeld voor jouw eigen onderneming/werkgever/kmo-portefeuille. Zorg ervoor dat je de contactgegevens van de werkgever en het btw-nummer correct invult!

Examen op afstand (voor afstandsonderwijs)

In bepaalde opleidingen kun je ook van thuis uit examen afleggen via online proctoring. Dit biedt het voordeel dat je geen verre verplaatsing moet doen en je je misschien comfortabeler voelt in je eigen omgeving om een examen af te leggen. Voor deze manier van examineren maken we gebruik van betalende software (Proctor Exam). Daarom wordt er, per examen dat je op deze manier aflegt, een vast bedrag aangerekend. Dit wordt verrekend op de schoolfactuur. Een examen op afstand kost €18 in het academiejaar 2023-2024.

Bachelor-na-bachelor-opleidingen en postgraduaten

Bij bachelor-na-bacheloropleidingen of postgraduaatsopleidingen wordt bij de bepaling van het studiegeld geen onderscheid gemaakt tussen beurstarief en niet-beurstariefstudenten. Voor een bachelor-na-bacheloropleiding wordt een vast bedrag van €288 aangerekend en een variabel bedrag van €13,80 per studiepunt. Voor postgraduaatsopleidingen gelden afwijkende tarieven. Deze worden vastgelegd door de organisator van het postgraduaat.

Een student die zijn postgraduaatsopleiding stopzet, heeft geen recht op terugbetaling van het studiegeld, noch geheel, noch gedeeltelijk. Voor studenten in een bachelor-na-bacheloropleiding geldt dezelfde terugbetalingsregeling bij uitschrijving als voor de reguliere bachelorstudenten.

Academiejaar 2024-2025

  Vast gedeelte Variabel gedeelte
Bachelor-na-bacheloropleidingen binnen de studiegebieden Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal-Agogisch Werk (art.II.213§1) € 288,00 € 13,80
Andere BanaBa dan BanaBa uit art.II.213§1 € 575,90 € 27,50