Bouw als studentenvertegenwoordiger mee aan de beste hogeschool

Ken je de leerlingenraad uit het secundair onderwijs of de studentenraad uit het hoger onderwijs? Aan VIVES heet die STUW - Studenten aan het Woord. 

STUW wil van Hogeschool VIVES de beste hogeschool maken door een combinatie van inspraak, samenspraak en verbinding. 

Benieuwd wat jouw rol binnen STUW kan inhouden?

 • Je vergadert elke maand (mét broodjes)
 • Je neemt deel aan gezellige vormingsmomenten, zoals de STUW-cafés
 • Je werkt samen met andere enthousiaste studentenvertegenwoordigers - de STUW'ers.   
STUWers in actie

Wat doet een studentenvertegenwoordiger?

Je denkt samen na over hoe je de hogeschoolomgeving zo aangenaam mogelijk kan maken voor alle studenten. Dit doe je door:

 • jouw mening te geven over zaken die jij ervaart als student
 • leuke activiteiten te organiseren voor je medestudenten
 • te polsen naar de mening van je medestudenten
 • samen iets uit te werken met hogeschoolmedewerkers
 • nieuwe ideeën aan te brengen of bestaande zaken in een nieuw jasje te helpen steken

De agendapunten sluiten altijd nauw aan bij de leefwereld van de studenten. 

Laat je stem horen op verschillende niveaus

Naast de lokale inspraakorganen kan je ook de stem van jouw achterban vertegenwoordigen op hogeschoolbreed of zelfs op Vlaams niveau.

Studentenraad in actie

Lokaal

Hoe ziet je examenrooster eruit? Wat kan beter in de opleiding? Of op de campus? Welke activiteit kan voor sfeer zorgen in de campus? Dit zijn vragen voor de lokale STUW, de studentenvertegenwoordigers die zich bekommeren over de opleiding en campus waar je studeert. Drie keer per jaar zetel je in de Permanente Onderwijscommissie (POC), samen met VIVES-medewerkers die de opleiding vormgeven.
   

VIVES-breed

In STUW VIVES zetelen studenten vanuit elke lokale STUW en wisselen we informatie uit over de werking van de hogeschool. In de academische raad zetelen zowel studenten als directie en docenten van over de hele hogeschool.  

In de STUVO-raad kan je je zegje doen over alles wat niet met een opleiding te maken heeft: voeding, mobiliteit, huisvesting, sociale en psychologische ondersteuning ... Twee studenten uit de studentenraad krijgen de kans om aan te sluiten op het allerhoogste niveau: het bestuursorgaan.
 

Op Vlaams of associatieniveau

Wil je nog een stap verder gaan? Dan kan je je op Vlaams niveau (VVS) of op het niveau van de associatie KULeuven (STAL) engageren. Dan zet je je in voor een bredere groep studenten

STUWers actief op VIVES

Dit moet je weten over STUW

Vergaderingen

We kiezen ervoor om de vergadermomenten zo aangenaam mogelijk te maken, inclusief lekkere broodjes. We komen ook samen op momenten waarop zoveel mogelijk STUW'ers aanwezig kunnen zijn.
 

Studentenparticipatie in je curriculum

Als studentenvertegenwoordiger kan je een opleidingsonderdeel (OPO) ‘studentenparticipatie’ volgen in ruil voor een ander OPO. Je wordt dan gecoacht door een STUW-coach en samen met andere STUW'ers word je nog sterker als studentenvertegenwoordiger. En het leuke is, je verdient studiepunten door te doen wat je zo graag doet!

Je kan als studentenvertegenwoordiger van VIVES het opleidingsonderdeel opnemen als je:  

 • al ervaring hebt binnen STUW 
 • een vak hebt dat je kan omruilen met dit OPO 
 • naar de contactmomenten kan komen 

Faciliteitenstatuut

Om je taken als studentenvertegenwoordiger zo optimaal mogelijk te kunnen combineren met je opleiding krijg je als STUW'er een faciliteitenstatuut. Zo kan je lessen later inhalen omdat je een belangrijke actie realiseerde voor STUW. Meer info over het statuut kan je vragen aan je STUW-coaches of aan je studie- en trajectbegeleider.
 

Diplomasupplement

Je krijgt een supplement bij je diploma dat je tijdens je zoektocht naar werk als extra troef kan inzetten.
 
 

STUW-cafés

Alle STUW'ers zijn welkom op de STUW-cafés. Daar behandelen we telkens een interessant topic en voorzien we ruimte voor een babbel, knabbel en een drankje.
 

STUW-zone

Ga in CoCon op de campussen Kortrijk en Brugge naar de STUW-zone. Hier kan je altijd terecht met je lokale STUW om te vergaderen, te chillen of elkaar te leren kennen. 
 

STUW-trui

Elke STUW'er krijgt een megatoffe STUW-trui.

STUW'ers

Hoe werkt STUW VIVES?

STUW VIVES is de overkoepelende studentenraad van VIVES. We werken met een kernbestuur dat de algemene vergaderingen en de werkgroepen in goede banen leidt:

 • De voorzitter coördineert de algemene vergadering (AV), roept het kernbestuur samen en verzorgt de agenda. De voorzitter zetelt ook in de academische raad.
 • De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt deze indien nodig. Daarnaast is de ondervoorzitter de eindverantwoordelijke voor de werkgroep academische raad. 
 • De secretaris maakt het verslag van de vergaderingen van het kernbestuur en van STUW VIVES en stuurt dit door naar alle leden.
 • Het student-lid Bestuursorgaan VIVES heeft een lidmaatschap van 2 jaar (eerste jaar als waarnemend lid en het tweede jaar als effectief lid). Hij/zij verzamelt de agendapunten van medestudenten en neemt die inbreng mee naar de maandelijkse vergadering. 
 • De coördinator externe relaties verzorgt de contacten met externe partners (VVS en STAL) en koppelt terug naar het kernbestuur. 
 • De coördinator STUVO (Studentenvoorzieningen) is ondervoorzitter vanuit de studentendelegatie van de STUVO-raad. Deze persoon stelt samen met de voorzitter de agenda op, roept de werkgroep samen en koppelt achteraf terug via de gepaste kanalen.
 • De coördinator sociale media is de eindredacteur van alles wat op onze sociale media verschijnt. Het is het communicatiekanaal van de AV naar externen.

Kennismaken maken met het huidige bestuur? Check dan zeker onze toledo cursus. Of ga naar onze socialemediakanalen: 

Groep met STUWers

Waarom kiezen studenten om STUW'er te zijn?

"Ik vind het belangrijk dat studenten vertegenwoordigd zijn en inspraak hebben. Zo kunnen ze vooral genieten van het studentenleven." 

(Henri – voorzitter STUW VIVES AJ 2022-2023 – toegepaste informatica)
 

“Ik probeer luid en duidelijk de stemmen te versterken die anders niet gehoord zouden worden” 

(Louis – secretaris STUW VIVES AJ 2022-2023 – secundair onderwijs)
 

“STUW is ook een vriendengroep”

(Noémie – coördinator werkgroep sociale media STUW VIVES AJ 2022-2023 – verpleegkunde)
 

"Ik ben studentenvertegenwoordiger om studenten een stem te geven in alle overlegorganen. Ik ga altijd vol voor de studenten om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed kan voelen in onze hogeschool."

(Timothy – coördinator werkgroep STUVO STUW VIVES AJ 2022-2023 – financiën en verzekeringen)

groep studentenvertegenwoordigers poseert voor de foto

Get in touch!

Heb je een idee? Heb je een bemerking? Of wil jij ook STUW'er worden?

Neem contact met ons op via onze socialemediakanalen of via [email protected], of vul ons contactformulier in.