Ontdek hier de mogelijkheden tot verder studeren voor wanneer je straks afstudeert aan het studiegebied onderwijs.

Banaba buitengewoon onderwijs

Je hebt interesse in leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Je wil hun ontwikkeling op een goede manier begeleiden en een goede leeromgeving voor hen ontwerpen met aangepaste werkvormen en methodieken. Je wil je professioneel handelen verdiepen, kwaliteit bieden in een onderwijscontext met nieuwe en complexe uitdagingen. Je wil meewerken aan een school die leerlingen kansen en veerkracht geeft voor de maatschappij van morgen. Dan is de opleiding bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs ets voor jou!

Aantal studiepunten: 60

Leerroute: via dagopleiding of afstandsonderwijs

Aantal studiejaar indien voltijds studeren: 1 (Deeltijds studeren mogelijk al dan niet gecombineerd met een voltijdse job. Je kunt ook een creditbewijs behalen door afzonderlijke opleidingsonderdelen te volgen uit het volledige programma. Leidt niet tot bewijs pedagogische bekwaamheid.)

Inschrijfvoorwaarden:

· je hebt een bachelordiploma (professioneel of academisch)

· je werkt in het onderwijs en bent in het bezit van minimum een diploma secundair onderwijs

Banaba zorgverbreding en remediërend leren

Zorg staat hoog op de agenda van elke basisschool en wordt ook een uitdaging voor het secundair onderwijs. De ondersteuning die het overheidsbeleid hiervoor heeft uitgebouwd, zorgt voor grote maatschappelijke verwachtingen. Je merkt algauw dat je heel wat expertise nodig hebt om de zorgfuncties in je team op te nemen. Naast sterke communicatieve vaardigheden zijn ook beleidsvaardigheden en specifieke kennis van onderwijsbehoeften belangrijk.

Aantal studiepunten: 60

Leerroute: via dagopleiding en flexibel traject

Aantal studiejaar: minimum 2 (Deeltijds studeren mogelijk al dan niet gecombineerd met een voltijdse job. Je kunt ook een creditbewijs behalen door afzonderlijke opleidingsonderdelen te volgen uit het volledige programma. Leidt niet tot bewijs pedagogische bekwaamheid.)

Inschrijfvoorwaarden: je hebt een bachelordiploma (professioneel of academisch)

Banaba schoolontwikkeling

Scholen krijgen vandaag een grote autonomie om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Dit betekent dat ze zelf keuzes kunnen en moeten maken. Directies en schoolteams staan zelf in voor de manier waarop ze hun onderwijs realiseren en optimaliseren. Scholen moeten op honderden vragen een antwoord bieden… De nood aan een schoolontwikkelaar die vernieuwingen en verbeteringen stimuleert en begeleidt, wordt scherper. Een bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling kan, in dialoog met collega’s, bouwen aan een betere school voor leerlingen, ouders en leraren.

Aantal studiepunten: 60

Leerroute: via dagopleiding of afstandsonderwijs

Aantal studiejaar indien voltijds studeren: 3 (Deeltijds studeren mogelijk al dan niet gecombineerd met een voltijdse job.)

Volgende diploma’s geven toegang tot de BanaBa Schoolontwikkeling: sociaal werk, ergotherapie, logopedie en audiologie, orthopedagogie, onderwijs: kleuteronderwijs/ lager onderwijs/ secundair onderwijs, ergotherapeutische wetenschap, toegepaste psychologie, alle leraren met om het even welk bachelor- of masterdiploma, …

Postgraduaat zorgleraar

In het postgraduaat zorgleraar wordt vooral toegespitst op kennis van specifieke onderwijsbehoeften en manieren om hierop in te spelen en te anticiperen. Het gaat dan over handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek en het kind met specifieke onderwijsbehoeften in diverse perspectieven:

cognitieve onderwijsnoden (lezen, wiskunde, spelling),

psychomotorische onderwijsnoden,

sociaal-affectief-dynamische onderwijsnoden en gedrags- en werkhoudingsmoeilijkheden.

De opleiding wordt ingericht als onderdeel van de banaba zorgverbreding en remediërend leren.

Aantal studiepunten: 24

Leerroute: via dagopleiding

Aantal studiejaar indien voltijds studeren: 1 (Deeltijds studeren mogelijk al dan niet gecombineerd met een voltijdse job.)

Inschrijfvoorwaarde: De functie ‘zorgleraar’ is binnen ons Vlaamse onderwijs gekoppeld aan het ambt van leraar. Dit betekent dat deze uren enkel kunnen ingevuld worden als uren ‘leraar’ en je dus het lerarendiploma nodig hebt om deze functie uit te oefenen. Deze opleiding leidt niet tot een pedagogische bekwaamheid. Voor studenten met een ander, onderwijsgerelateerd, diploma (ergotherapie, logopedie, sociale psychologie,...) kan de opleiding een boeiende verdieping zijn. Ze geeft jou echter geen garantie dat je in een basisschool als zorgleraar aan de slag kan.

Postgraduaat digitale didactiek

Dé uitdaging voor leraren en onderwijsondersteuners en ICT coördinatoren die duurzaam aan de slag willen gaan met educatieve technologie in het onderwijs.

Versterk je digitale educatieve competenties in dialoog met enthousiaste collega's en experten vanuit zowel VIVES als KU Leuven. Meer info kan je hier vinden.
Of plan je graag een eerste kennismakingsgesprek met ons? Neem contact op.

Deze opleiding leidt tot een certificaat erkend door Vicli en komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof/opleidingscheques.
meer info? https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Verkorte studieroute

Je hebt al een diploma op zak, maar wil graag leraar kleuter, lager of secundair onderwijs worden? Je start je opleiding met heel wat competenties, talenten en ideeën. Wij zoeken samen met jou het optimale traject!

Aantal studiepunten: afhankelijk van de gekozen studieroute en bekomen vrijstellingen

Leerroute: via dagopleiding, avondonderwijs of afstandsonderwijs. Wie 'alle' praktijk moet afleggen, kan ook kiezen voor werkplekleren.

Aantal studiejaar indien voltijds studeren: 1 à 2 jaar (Deeltijds studeren mogelijk al dan niet gecombineerd met een voltijdse job.)

Navormingen via Eekhout Academy in samenwerking met VIVES

VIVES heeft een bijzonder samenwerkingsverband met Eekhout Academy (www.eekhoutacademy.be) die opleiding, vorming en training geënt op de noden en de behoeften van de scholen garandeert en dit met accenten op kwaliteit én bruikbaarheid.

Alle navormingen die georganiseerd worden vanuit het studiegebied onderwijs, zijn opgenomen in het aanbod van Eekhout Academy en kunnen ook hieronder worden geraadpleegd.

Permanente vorming doordacht digitaal

Begeleidingstraject digitale didactiek op maat van uw schoolteam. Wij komen naar uw school!

Digitalisering in onderwijs is één van de beleidsprioriteiten waar scholen volop mee aan de slag gaan. Vanuit praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderbouwde inzichten en jullie eigen onderwijsvisie werken wij met uw schoolteams om de digitalisering duurzaam en doelgericht vorm te geven. We werken vanuit een visie naar een doelgericht versterken van competenties bij leraren.

SpellenLab: individuele navormingen

Deze navormingen richten zich op mensen uit de zorgsector en het onderwijs. In elk van deze navormingen laten we zien hoe bord- en gezelschapsspellen in de zorg- en onderwijspraktijk geïntegreerd kunnen worden. Het overzicht van de individuele vormingen georganiseerd door VIVES SpellenLab vind je op www.spellenlab.be.

Alle vormingen vinden plaats op het SpellenLab in VIVES Brugge Xaverianenstraat. Het nascholingsaanbod wordt jaarlijks aangepast. Wens je meer informatie over onze navormingen of over onze werking? Stuur gerust een mailtje. Dan helpen we je graag verder!

Wil je een vorming voor je hele team volgen? Bekijk dan het teamgerichte aanbod van bijscholingen van het SpellenLab.

Leermateriaal uitwerken en aanpassen voor CLIL - Ondersteuning één op één of in teamverband

Wil je graag je vak in CLIL (Content and Language Integrated Learning) geven en leermateriaal hiervoor opstellen of je bestaand leermateriaal aanpassen volgens de CLIL-didactiek?

Had je hiervoor graag concreet advies gekregen, toegepast op jouw vak en materiaal? Dat kan! We zitten met zijn tweeën of met je team van collega’s samen om meteen met jouw materiaal aan de slag te gaan.