Wanneer je verandert van opleiding of je opleiding vroegtijdig stopzet, dan krijg je een deel van je studiegeld terug. Het vast bedrag wordt niet terugbetaald. Deze regeling is enkel van toepassing op de studiegelden die centraal door de dienst studentenadministratie geïnd worden en dus niet op aanvullende studiegelden die door het programma of elders geïnd worden. Bij vroegtijdige uitschrijving uit een postgraduaat wordt geen studiegeld terugbetaald.

Uitschrijven tijdens het eerste semester

Schrijf je uit gedurende het eerste semester, dan gelden volgende richtlijnen:

  • als je uitschrijft binnen de 4 weken na de start van het academiejaar, dan krijg je het volledige variabel bedrag per studiepunt terug; als officiële startdatum van academiejaar 2022‐2023 geldt 19 september 2022; voor wie na deze datum is ingeschreven, geldt de inschrijvingsdatum als startdatum voor de berekening van de terugbetaling.
  • als je uitschrijft binnen de 8 weken na de start van het academiejaar, dan krijg je de helft van het variabel bedrag per studiepunt terug voor de eerste semestervakken en de jaarvakken; het variabel bedrag voor de tweede semestervakken krijg je volledig terug;
  • als je uitschrijft na 8 weken, dan krijg je enkel het variabel bedrag voor de tweede semestervakken terug.

Let op: Indien je bij inschrijving enkel het beurstarief hebt betaald en je bij uitschrijving nog geen studietoelage hebt ontvangen, dan zal je een bijkomende factuur ontvangen. Je betaalt dan het resterende bedrag van het vaste gedeelte (253,60 euro – 115,80 euro) en 12,10 euro per opgenomen studiepunt. Je kan bij Stuvo langsgaan om het statuut ‘beursgerechtigd’ te verkrijgen. Met dit statuut blijft het vast gedeelte 115,80 euro, indien je voldoet aan de nationaliteits- en de financiële voorwaarden.

Uitschrijven tijdens het tweede semester

Schrijf je uit gedurende het tweede semester, dan gelden volgende richtlijnen:

  • als je uitschrijft binnen de 4 weken na de start van het tweede semester, dan krijg je het variabel bedrag per studiepunt terug voor de tweede semestervakken; als officiële startdatum van het tweede semester geldt voor academiejaar 2022‐2023 6 februari 2023; voor wie na deze datum is ingeschreven, geldt de inschrijvingsdatum als startdatum voor de berekening van de terugbetaling.
  • als je uitschrijft binnen de 8 weken na de start van het tweede semester, dan krijg je de helft van het variabel bedrag per studiepunt terug voor de tweede semestervakken;
  • als je uitschrijft na 8 weken, dan blijft het volledige studiegeld verschuldigd.

Verander je binnen VIVES van opleiding, dan moet je het vast gedeelte slechts 1 keer betalen. Verander je van contract binnen dezelfde opleiding (van diplomacontract naar creditcontract of omgekeerd), dan moet je het vast gedeelte ook slechts 1 keer betalen. Voor bachelor-na-bachelor-opleidingen en postgraduaten geldt een andere regeling.

Het bedrag dat je als studiegeld betaald hebt, kun je hier terugvinden.