Wijzigen van traject, veranderen van opleiding of stopzetten heeft ook een invloed op het groeipakket (voorheen de kinderbijslag). Een korte beschrijving vind je hieronder. Wens je verdere info, informeer je dan bij Stuvo. Vanaf 1 januari 2019 is de regeling van het groeipakket gewijzigd. Je kunt bij Stuvo terecht voor meer informatie via www.stuvoloods.be.

Voor studenten wordt het groeipakket betaald:

  • tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt;

  • op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven bent én blijft voor minstens 27 studiepunten met een diploma‐, credit‐ en/of examencontract.

  • zit je in je diplomajaar, dan zijn geen 27 studiepunten vereist. Je kan per opleiding éénmalig van deze regeling genieten;

  • voor een volledig academiejaar, als je ten laatste op 30 november bent ingeschreven. Ben je na 30 november ingeschreven, dan heb je recht op kinderbijslag vanaf de maand van je inschrijving.

  • als je werkt tijdens je studies, kan je de kinderbijslag verliezen (verdere info hierover vind je op www.centenvoorstudenten.be).

Wijzigen van traject of veranderen van opleiding tijdens het academiejaar

Vóór 1 december

Schrijf je je vóór 1 december voor alle opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke opleiding uit, dan worden je studiepunten als niet opgenomen beschouwd. Ze tellen bijgevolg niet meer mee voor je groeipakket. Bij stopzetting van je oorspronkelijke opleiding moet het groeipakket niet worden terugbetaald, ook al worden de studiepunten als niet opgenomen beschouwd.

Om verder en zonder onderbreking je groeipakket als student te blijven ontvangen, moet je vóór het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding inschrijven. Je recht op groeipakket is onmiddellijk hersteld als je meteen voor minstens 27 studiepunten inschrijft.

Vb. Vienna schrijft zich uit op 28 oktober. Op 9 november schrijft ze zich in voor 42 studiepunten in een andere studierichting. Haar groeipakket wordt doorbetaald.

Dateert je oorspronkelijke inschrijving van vóór 1 december en ben je tijdig ingeschreven voor een nieuwe opleiding maar bereik je pas later de 27 studiepuntengrens, dan is er recht op kinderbijslag met terugwerkende kracht vanaf het begin van het academiejaar. Wie voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven blijft, komt niet meer in aanmerking voor kinderbijslag.

Vb. Christine schreef zich in op 28 augustus en zette haar opleiding stop op 25 september. Ze schrijft zich op 5 oktober in voor 20 studiepunten in een nieuwe opleiding. Vanaf oktober heeft ze geen recht meer op een groeipakket als student omdat de 27 studiepuntennorm niet wordt gehaald. In februari neemt ze een bijkomende inschrijving voor 20 studiepunten. Nu de norm wordt gehaald ontstaat er recht op een groeipakket met terugwerkende kracht vanaf het begin van het academiejaar.

Ben je niet op het einde van de maand na je uitschrijving voor een nieuwe opleiding ingeschreven, dan heb je pas recht op groeipakket als student vanaf de maand van inschrijving van je nieuwe opleiding.

Vb. Youri schrijft zich uit op 5 november. Op 12 januari schrijft hij zich in voor 30 studiepunten in een andere studierichting. Door de late inschrijving verliest hij zijn groeipakket voor december.

Wanneer er een onderbreking is van het recht als student, kan je krediet voor schoolverlater aangesproken worden (zie hieronder bij stopzetten van je studies)

Tussen 1 december en 15 maart

Bij uitschrijving tussen 1 december en 15 maart voor bepaalde opleidingsonderdelen worden je vakken van het eerste semester en je jaarvakken als opgenomen beschouwd. Je vakken van het tweede semester worden niet als opgenomen beschouwd.

Vb. Pascal schrijft zich op 15 januari uit voor Nederlands (jaarvak), Frans (vak eerste semester) en Engels (vak tweede semester). De vakken Frans en Nederlands worden als opgenomen beschouwd. Engels wordt als niet opgenomen beschouwd.

Als na uitschrijving voor bepaalde opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke opleiding de eraan verbonden studiepunten als niet opgenomen worden beschouwd, tellen ze niet meer mee voor je groeipakket. Wanneer je voor alle opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke opleiding uitschrijft moet je vóór het einde van de maand na uitschrijving voor een nieuwe opleiding inschrijven om zonder onderbreking een groeipakket te blijven ontvangen. De studiepunten van je oorspronkelijke opleiding die opgenomen blijven, tellen mee voor de 27‐ studiepuntengrens evenals de studiepunten van je nieuwe opleiding.

Vb. Frans schrijft zich voor alle opleidingsonderdelen uit op 16 december, er blijven 20 studiepunten opgenomen. Op 29 januari schrijft hij zich in voor 30 studiepunten in een andere studierichting. Zijn groeipakket wordt ononderbroken doorbetaald.

Vb. Sarah schrijft zich uit op 8 januari, er blijven 20 studiepunten opgenomen. Zij schrijft zich pas op 18 maart terug in voor 10 studiepunten in een andere studierichting. Er is door de late inschrijving geen recht op groeipakket voor februari.

Vb. Rika schrijft zich volledig uit op 4 februari, er blijven 22 studiepunten opgenomen. Ze schrijft zich op 18 februari meteen in voor 4 studiepunten in een andere studierichting. Er is geen recht op groeipakket vanaf maart omdat de 27 studiepuntengrens niet wordt bereikt.

Als je slechts voor één of meerdere opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke opleiding uitschrijft en er 27 studiepunten opgenomen blijven, dan behoud je het groeipakket. Indien er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht meer op groeipakket als student vanaf de maand na je uitschrijving.

Om aan de 27‐studiepuntengrens te voldoen kan je voor een nieuwe opleiding inschrijven. Er wordt immers rekening gehouden met de studiepunten van je oorspronkelijke opleiding die opgenomen blijven en het aantal studiepunten dat je in je nieuwe opleiding opneemt. Afhankelijk van wanneer je voor de nieuwe opleiding inschrijft, wordt het groeipakket gewoon verder betaald of met terugwerkende kracht indien er omwille van de studiepunten een onderbreking was.

Vb. Nathalie vermindert op 14 december haar studieprogramma waardoor er nog slechts 15 studiepunten opgenomen blijven. Ze heeft geen recht meer op groeipakket vanaf januari. In februari beslist ze zich bijkomend in te schrijven in een nieuwe opleiding voor 25 studiepunten. Het groeipakket wordt met terugwerkende kracht betaald omdat de 27 studiepuntengrens is bereikt.

Wanneer er een onderbreking is van het recht als student, kan je krediet voor schoolverlater aangesproken worden (zie hieronder bij stopzetten van je studies)

Na 15 maart

Na 15 maart kan je je niet meer uitschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen. Je behoudt je groeipakket als student alleen op voorwaarde dat je ingeschreven blijft.

Stopzetten van de studies tijdens het academiejaar

Wanneer je als student uitschrijft bij je onderwijsinstelling en gedurende hetzelfde academiejaar geen nieuwe inschrijving neemt, heb je de studies stopgezet. Je krijgt geen groeipakket meer als student vanaf de maand na uitschrijving. De maand nadien heb je recht op een groeipakket voor schoolverlaters op voorwaarde dat:

  • je geen 25 jaar bent én

  • je niet meer werkt dan 80 uur per maand én

  • je niet werkt als zelfstandige in hoofberoep én

  • je geen sociale uitkering ontvangt (inclusief beroepsinschakelingsvergoedingen)

Je krijgt hiervoor een krediet van 12 maanden dat je in verschillende periodes mag inzetten. Eens je je krediet hebt uitgeput heb je geen recht meer op een groeipakket voor schoolverlaters. Let op! De maanden dat je geen Groeipakket als schoolverlater ontvangt (omdat je te veel werkte), worden toch afgetrokken van je krediet van 12 maanden.