Elke student heeft een VIVES e-mailadres. Je e-mail kun je online raadplegen via de webmail, maar ook via een e-mailprogramma.

Praktische informatie

Van zodra je account geactiveerd is, heb je toegang tot de webmailomgeving van VIVES. Je krijgt een VIVES-e-mailadres van de vorm [email protected]. Elke communicatie verloopt via dat e-mailadres. Er wordt ook gevraagd om met een handtekening te werken die automatisch aan je e-mails wordt toegevoegd. In het ondersteuningsfilmpje hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld getoond hoe je dit kan doen. Het kan zijn dat je vanuit je studiegebied of opleiding nog extra instructies krijgt betreffende de inhoud van deze handtekening. Mededelingen die bv. vanuit Toledo naar jou worden verstuurd, zullen ook op de inbox van dat e-mailadres worden verstuurd.

Log in met de gebruikersnaam [email protected] (bv. [email protected]) en het wachtwoord dat hoort bij je VIVES gebruikersaccount via de volgende site:

Opmerking: het is ook mogelijk om je e-mail op de halen in een mailprogramma op je computer (bv. in Microsoft Outlook) of via de mail-app op je tablet of smartphone.

Belangrijk om weten: je account blijft geldig zolang je ingeschreven bent als student in VIVES. Wanneer je uitschrijft of afstudeert wordt deze account stopgezet. Een exacte datum van stopzetting is moeilijk mee te geven; onderstaande richtlijnen gelden wel:

  • studenten die de studie stopzetten: zeven dagen na stopzetting wordt je account afgesloten;
  • studenten die zich niet terug inschrijven na einde academiejaar (bv. na afstuderen of stopzetting studies): je account blijft actief tot 31 oktober.

Help en training

In dit filmpje wordt jou getoond hoe je gebruik maakt van de studenten webmail.

Wil je de e-mails ontvangen op je smartphone, tablet of in een e-mailprogramma zoals Microsoft Outlook, dan vind je hiervoor de uitleg in deze handleiding.

Mail_instellenComputerTabletSmartphone.pdf

Problemen en vragen?

Ervaar je nog een probleem of heb je nog een specifieke vraag, ga dan even naar de Servicedesk.