Op deze pagina vind je alles wat je wil weten (of toch veel) over de organisatie van afstandsonderwijs in VIVES. Hieronder vind je verschillende vragen die studenten van VIVES op afstand vaak stellen. Deze vragen zijn ondergebracht in verschillende stappen die studenten tijdens hun opleiding maken.

Stap 1: je informeren over je studie bij VIVES op afstand

Hoe werkt het afstandsonderwijs in VIVES?

Op deze pagina kan je nalezen hoe we bij VIVES onze opleidingen via afstandsonderwijs organiseren.

Kan ik zonder diploma secundair onderwijs toch starten aan een opleiding bij VIVES op afstand?

Een van de voorwaarden om een professionele bacheloropleiding te starten is in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs. Wie niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs en vooralsnog wil starten met een opleiding kan zich inschrijven voor een toelatingsproef.

Meer info? Toelatingsproef professionele bacheloropleiding

Welke opleiding kies ik?

Een vaak terugkerende vraag bij het maken van een studiekeuze is of je je moet laten leiden door de kans op werk dat je diploma biedt na afstuderen of door je interesse. Wellicht neem je best beide elementen mee bij het maken van je studiekeuze.

Studenten maken ook vaak hun studiekeuze op basis van het studiesucces van andere studenten met een gelijkaardige vooropleiding. Zo heeft elke student wel zijn eigen motivatie om een opleiding te kiezen. Hieronder geven we informatie om je te helpen een opleiding via afstandsonderwijs te kiezen.

Ik wil mijn studiekeuze bepalen op basis van mijn belangstelling.

Ik wil mijn studiekeuze mee laten bepalen door het studierendement op basis van mijn vooropleiding in het secundair onderwijs

Hoeveel studiepunten neem ik op tijdens één academiejaar?

Na het kiezen van een opleiding is het aanduiden van het aantal studiepunten dat je zal opnemen een belangrijk element bij het opstellen van je studieprogramma. 1 studiepunt wordt geschat op een studielast van 25 à 30 uur studietijd. Met uitzondering van verpleegkunde bestaat een volledige bacheloropleiding uit 180 studiepunten (verpleegkunde omvat 240 studiepunten). Als een student 60 studiepunten opneemt per academiejaar dan loopt zijn/haar volledige opleiding over 3 jaar (4 jaar voor verpleegkunde). Studenten die een opleiding via afstandsonderwijs volgen nemen vaak minder studiepunten op (gemiddeld 30 à 45 studiepunten per academiejaar), dit doordat ze heel vaak werk, zorg voor gezin en studie combineren.

Doorheen het jaar kan je ervoor kiezen om extra studiepunten op te nemen. Om na te gaan wat mogelijk is neem je best contact met een studie- en trajectbegeleider en/of de coördinator afstandsonderwijs.

Welke instaptoets moet ik afleggen bij start van een lerarenopleiding?

Studenten die willen inschrijven voor een lerarenopleiding moeten deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets (dit is zo bij alle Vlaamse hogescholen). Dit geldt zowel voor studenten die een opleiding op een campus volgen als voor studenten van VIVES op afstand.

Meer info? Instaptoets voor opleidingen van het studiegebied onderwijs

Kan ik vrijstellingen aanvragen bij VIVES op afstand? En hoe?

VIVES op afstand houdt bij het samenstellen van jouw studieprogramma rekening met je vooropleiding en (werk)ervaring. Zo kan je een vrijstelling bekomen voor bepaalde opleidingsonderdelen. Bij het toekennen van vrijstellingen is er een onderscheid tussen EVK (eerder verworven kwalificaties) en EVC (eerder verworven competenties). EVK verwijst dus naar bewijsstukken (diploma’s en attesten) en EVC naar competenties die je verworven hebt maar waar je geen bewijsstuk van hebt. EVK is gratis, EVC is betalend.

Meer info over het vrijstellingenbeleid in VIVES op afstand vind je op persoonlijk studietraject.

Behaal ik via afstandsonderwijs een volwaardig bachelordiploma?

Het bachelordiploma dat je behaalt via afstandsonderwijs is precies hetzelfde diploma als dat van de dagopleiding. Alle opleidingen zijn immers geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dat betekent dat dit accreditatieorgaan de kwaliteit van de opleiding positief heeft beoordeeld. Kortom: het diploma behaald via afstandsonderwijs is helemaal evenwaardig aan dat van de dagopleiding.

Nog vragen of problemen?

Het antwoord op jouw vraag niet gevonden op deze pagina? Geen nood, stel je vraag dan via mail aan [email protected] en we helpen je graag verder.

Stap 2: je inschrijven voor een opleiding bij VIVES op afstand

Hoe verloopt een inschrijving?

Inschrijven kan helemaal online en van thuis uit. Alle informatie vind je op inschrijven voor afstandsonderwijs.

Nadat je definitief bent ingeschreven, ontvang je via mail verder informatie. Per post ontvang je je inschrijvingsbewijs, je studentennummer en je studentenkaart. Je studentennummer heb je nodig om te kunnen inloggen op de verschillende online omgevingen van VIVES. Je studentennummer staat onder meer op je studentenkaart.

Hoeveel is het inschrijvingsgeld?

Het studiegeld dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen hetzelfde. Meer info over de studiegeldtarieven vind je op wat kost studeren op afstand?

Hoe kan ik financiële ondersteuning aanvragen?

Bij onze dienst Studentenvoorzieningen (STUVO) kan je terecht voor financiële steun: info over studietoelagen, een voorschot op je studietoelage, een renteloze studielening of een extra toelage die je niet moet terugbetalen.

Meer info?

Wat gebeurt er na mijn inschrijving bij VIVES op afstand?

Nadat je definitief bent ingeschreven en nadat je je studentenkaart en studentennummer hebt ontvangen kan je aan de slag. Eerst en vooral moet je je studentenaccount activeren om toegang te krijgen tot al onze online applicaties (zoals mail, Toledo, square en de webshop).

Meer info? Kijk even op deze startpagina.

Kan ik me inschrijven als ik onvoldoende of negatief leerkrediet heb?

Bij onvoldoende leerkrediet, negatief leerkrediet of leerkrediet gelijk aan nul moet je eerst toelating vragen aan de studiegebieddirecteur vooraleer je van start kan gaan met een opleiding.

Bovendien wordt in dit geval een bijzonder studiegeld geheven voor het deel van de inschrijving waarvoor je onvoldoende leerkrediet hebt. Voor niet-beurstariefstudenten wordt het variabel bedrag verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft.

Meer info? Wat kost studeren op afstand?

Nog vragen of problemen?

Het antwoord op jouw vraag niet gevonden op deze pagina? Geen nood, stel je vraag dan via mail aan [email protected] en we helpen je graag verder.

Stap 3: aan de slag

Wat is een ECTS-fiche? Welke info vind ik daar?

Elk opleidingsonderdeel (=vak) heeft een eigen ECTS-fiche. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europese systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. Alle ECTS-fiches samen vormen de programmagids van je opleiding.

Een ECTS-fiche is een soort van identiteitskaart van een opleidingsonderdeel. In zo’n fiche kom je te weten wat de inhoud van een opleidingsonderdeel is, welke onderwijsleeractiviteiten bij dit vak horen (denk aan een taak, stage, les, leermateriaal …) en hoe dit onderdeel geëvalueerd zal worden. Je komt te weten voor hoeveel procent van de punten een examen meetelt, wat je mag gebruiken op het examen en soms zelfs welk type vragen je kunt verwachten. Via de pagina ECTS-fiches en programmagids kan je de ECTS-fiches raadplegen. Zodra het onderdeel op je ISP (=individueel studieprogramma), zie je ook een link naar je ECTS-fiche op de Toledo-cursus.

Opstellen individueel studietraject?

Een belangrijke stap nadat je bent ingeschreven, is het samenstellen van je individueel studietraject (= ISP). Het samenstellen van je ISP gebeurt meestal in overleg met je studie- en trajectbegeleider en/of met je AO-coördinator. In KU Loket heb je toegang tot je individueel studieprogramma (ISP). Daarin leg je vast welke opleidingsonderdelen dat academiejaar op je studieprogramma staan. Als je ISP is ingevuld (goedkeuring is op dit moment nog niet nodig), zal je automatisch toegang krijgen tot de Toledo-cursussen die bij die opleidingsonderdelen horen en zullen deze opleidingsonderdelen ook verschijnen in je webshopoverzicht en op square.

Doorheen het jaar is het mogelijk om nog extra opleidingsonderdelen op te nemen. Om na te gaan wat mogelijk is en wat gebruikelijk is, neem je best contact met een studie- en trajectbegeleider en/of de AO-coördinator.

Hoe kan ik mijn studiemateriaal aankopen?

Via de webshop kan je in VIVES op afstand jouw studiemateriaal bestellen (zowel handboeken als cursussen). Je logt in bij de webshop met je studentennummer.

Meer info? Webshop.

Waar vind ik bijkomende info over het studiemateriaal?

Naast je cursussen/handboeken, die je via de webshop kan bestellen, wordt er tijdens je opleiding vaak bijkomende informatie meegeven (bijkomend oefenmateriaal, PowerPoints, links naar interessante video’s, informatie over practica …). Deze informatie wordt in onze elektronische leeromgeving Toledo geplaatst. Om in te loggen in Toledo heb je je studentennummer nodig.

Meer info? Toledo

Bij wie kan ik terecht met vragen?

 • Online studeertips

  Je vindt een aantal studeertips over studieplanning, studeermethodes, enz. bij de studiecoach.
 • Inhoudelijke vragen

  Voor inhoudelijke vragen neem je tijdens je opleiding best contact op met de docent van het opleidingsonderdeel waarover je een vraag hebt. De naam van deze docent vind je onder meer op de ECTS-fiche, op Toledo (bijv. bij de rubriek 'Docenten', het discussieforum en in de studiewijzer).
 • Vragen over je studietraject

  Voor vragen over je studietraject tijdens je traject neem je best contact met je studietrajectbegeleider en/of je AO-coördinator.

  Meer info? Studiebegeleiding en studie- en trajectbegeleiders
 • ICT-problemen

  Als je tijdens je opleiding vragen hebt over het gebruik van digitale hulpmiddelen dan kun je vaak een antwoord vinden op het servicedesk van VIVES.

  Meer info? Onderaan deze pagina vind je een knop die je tot de servicedesk brengt.
 • Financiële vragen

  Met allerhande financiële vragen kan je terecht bij onze dienst studentenvoorzieningen (STUVO).

  Meer info: Wat kost studeren op afstand?
 • Bij sommige opleidingen zijn er voor een aantal vakken (= opleidingsonderdelen) verplichte contactmomenten (bekijk voor meer infor het opleidingsprogramma)

Zit je nog met een andere vraag en weet je niet bij wie je hiervoor terecht kan? Elke opleiding heeft een AO-coördinator bij wie je steeds terecht kan (Contactgegevens vind je op de VIVES-website bij de opleiding).

Daarnaast kan je algemene vragen ook altijd mailen naar [email protected]. We helpen je graag verder of verwijzen je door naar de juiste contactpersoon.

Stap 5: diplomering

Bachelordiploma behalen

Na het succesvol afronden van je opleiding op afstand behaal je een officieel bachelordiploma. Dit diploma is helemaal evenwaardig aan dat van de dagopleiding.

Meer info? Behalen van een bachelordiploma

 

 

Terug naar het startpunt van afstandsonderwijs.