Als student aan hogeschool VIVES zul je regelmatig tal van teksten moeten schrijven, rekentabellen moeten bijhouden of presentaties moeten maken. Dit kan zowel online via Office 365 online als met een Office-pakket dat je op je computer installeert.

Praktische informatie

Naast gekende pakketten als Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, is ook MS Teams beschikbaar waarmee een videomeeting kan worden opgezet. Dit kan bv. in het kader van een één-op-ééngesprek zijn tussen een docent en jou. Videomeetings in het kader van een opleidingsonderdeel worden georganiseerd vanuit Toledo met de tool Blackboard Collaborate.

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen via de gekende toepassingen zoals Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint. Je kunt dit online doen in de browser ofwel lokaal op je pc.

Online via je Office 365-account

Om in te loggen via je Office 365-account, volg je gewoon de loginprocedure om toegang te krijgen tot je webmail. Die vind je uitgelegd op Webmail voor studenten. Als je ingelogd bent, vind je toegang tot deze toepassingen via het rode raster bovenaan links. In dit filmpje wordt in detail uitgelegd hoe je inlogt op Office 365 en worden jou de verschillende mogelijkheden getoond, zoals het aanmaken van een Word-document en het delen via OneDrive.

Je account blijft geldig tot het afsluiten van de periode voor herinschrijving in het academiejaar dat je afstudeert of uitschrijft; dit is begin september.

Lokale installatie op je pc

Je kunt echter ook het volledige Office 365-pakket downloaden en installeren op je computer, dit op maximaal 5 toestellen. Dit werkt zowel voor Windows als voor Mac. De software kun je downloaden via Academic Software. Er zal je gevraagd worden om na het downloaden en installeren in te loggen met je Office 365-account. Dit is je [email protected] (bv. [email protected]) en je zelf ingesteld wachtwoord.

Het volledige beheer van die 5 licenties verloopt online via je Office 365-account. Daar kan je bv. een licentie intrekken en beschikbaar maken voor een ander toestel.

Ook nu kan je gebruik maken van Office 365 lokaal op je pc via je Office 365-account tot het afsluiten van de periode voor herinschrijven in het academiejaar dat je afstudeert of uitschrijft; dit is begin september. Daarna heb je de mogelijkheid om over te schakelen naar een persoonlijk licentie.

Help en training

Heb je vragen bij installatie van het Office 365-pakket, dan kan je terecht bij de helpdesk van Academic Software.

Wist je dat je een presentatie die je hebt gemaakt in PowerPoint ook kan opnemen zodat je hiervan een filmpje hebt? Meer informatie vind je op filmopdrachten.

Legale software

Van computergebruikers wordt verwacht dat zij op een legale manier software gebruiken. Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij hierin een voorbeeldfunctie opnemen. Ook VIVES doet hiervoor grote inspanningen. Het standpunt van VIVES is duidelijk: illegale software en piraterij zijn niet aanvaardbaar en strafbaar.

Ook al kan VIVES niet verantwoordelijk gesteld worden voor de software die op de persoonlijke laptop van een student of personeelslid staat, toch doen we een oproep om illegale software te bannen van je laptop of computer. Samen kunnen we immers een belangrijke boodschap tegen piraterij verspreiden. We beseffen dat legale software vaak een grote hap uit je studentenbudget kan nemen. Daarom engageert de hogeschool, samen met andere instellingen, zich om met bedrijven studentvriendelijke prijzen voor hun software te onderhandelen.