Comproved is een tool die toelaat om vergelijkend te toetsen. Hierbij worden telkens twee documenten door de tool geselecteerd en moet aangeduid worden welke van die twee documenten de beste is.

Praktische informatie

Comproved is een tool die gebruikt wordt bij het vergelijkend of comparatief toetsen. Deze tool toont aan de docent tijdens het beoordelingsproces telkens twee ingediende producten van studenten en vraagt hierbij om telkens aan te duiden welke van de twee producten beter is. Door alle producten dan meerdere keren te vergelijken ontstaat een betrouwbare rangorde die dan kan gekoppeld worden aan scores.

Wanneer je binnen een bepaald opleidingsonderdeel een opdracht moet maken die door de docent zal geƫvalueerd worden door gebruik te maken van deze tool, dan zal jou gevraagd worden om je taak in te dienen in Comproved. De docent zal jou hieromtrent dan de nodige informatie geven via de Toledo-cursus van het opleidingsonderdeel.

Opmerking: in het kader van peerfeedback kan de docent van jou vragen om zelf via Comproved dergelijke vergelijkingen van producten te maken. Je docent zal je hierover informeren via de Toledo-cursus.

Help en training

Indienen opdracht via Comproved

Indienen van een opdracht via Comproved is eenvoudig. Via de Toledo-cursus van het opleidingsonderdeel zal je een koppeling krijgen waarop je moet klikken om vervolgens dan je taak in te dienen. Ook eventuele feedback krijg je dan via Comproved te zien als de docent dit geactiveerd heeft.

Alle informatie vind je hierover in deze quickstarter.

Quickstarter_Comproved_Studenten.pdf

Peerfeedback

Wordt van jou verwacht om Comproved te gebruiken in het kader van peerfeedback waarbij je dan zelf vergelijkingen van opdrachten moet uitvoeren, dan krijg je ook hiervan de informatie van de docent via de Toledo-cursus. Hoe je dergelijke vergelijkingen uitvoert, vind je in deze quickstarter.

Quickstarter_Comproved Studenten peer feedback.pdf