Je kan je inschrijven voor een professionele Nederlandstalige bacheloropleiding als je voldoet aan drie voorwaarden: een diplomavoorwaarde, een taalvoorwaarde en leerkrediet. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een bacheloropleiding:

1. Diplomavoorwaarde

Diploma's uit België

Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen: 

 • een diploma van het secundair onderwijs,
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan,
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid,
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs,
 • Een diploma van het hoger onderwijs.

Kandidaat-studenten met een diploma uit Wallonië dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen:

Les étudiants-candidats titulaires d'un diplôme de Wallonie doivent démontrer qu'ils satisfont aux exigences du diplôme sur la base de l'une des preuves suivantes:

 • Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur,
 • Grade de Bachelier,
 • Bachelier professionalisant en Bachelier de spécialisation,
 • Grade de Master / Master specialisation.

Diploma's uit Nederland

Kandidaat-studenten met een diploma uit Nederland dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen:

 • een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo),
 • een diploma secundair beroepsonderwijs van kwalificatieniveau 4 (mbo),
 • een HAVO-diploma mét een propedeusejaar van minstens 60 studiepunten,
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs (hbo),
 • een diploma van een Associate Degree,
 • een diploma van het hoger onderwijs.

Heb je een propedeutisch diploma van een hbo-instelling (mét afstudeerverklaring voor 60 studiepunten), dan moet je een aanvraag tot toelating indienen met bewijs van je diploma bij [email protected]. Als 60 studiepunten zijn verworven, krijg je toestemming om je in te schrijven. Een HAVO-diploma biedt in tegenstelling tot in Nederland geen rechtstreekse toegang tot het Vlaams hoger onderwijs. Je moet geslaagd zijn in een propedeusejaar (60 studiepunten).

Diploma's uit andere landen

Kandidaat-studenten met een diploma uit het buitenland die willen studeren in Vives dienen volgende documenten in via dit formulier:

 • Een kopie van je internationale identiteitskaart.
 • Een kopie van je behaalde diploma’s, officieel vertaald in één van de drie landstalen van België (Nederlands, Frans of Duits) of in het Engels. Vervolgens onderzoekt de toelatingscommissie of dit diploma toegang geeft tot een bacheloropleiding bij Vives.  Bij inschrijving dien je het originele en gelegaliseerde diploma voor te leggen.
 • Een kopie van je taalcertificaten, waarbij aangetoond wordt dat je voldoet aan de taalvoorwaarden. Niveau B2 van het Europees referentiekader is de ondergrens in functie van de taalvoorwaarden. Hierbij dien je één van de certificaten voor te leggen die bij de taalvoorwaarde beschreven worden.

Nadat de toelatingscommissie de nodige documenten heeft ontvangen vindt er een onderzoek plaats. Indien het resultaat positief is, zal er een academische brief van toelating worden uitgeschreven. Op basis van de academische brief van toelating kan je de verdere procedure aanvangen bij de Belgische ambassade van het land van je officiële verblijfplaats. Indien je officiële verblijfplaats niet in een EEA-land is, kan deze procedure tot zes maanden duren. Start dus tijdig aan deze procedure.

En wat als ik geen diploma secundair onderwijs heb?

Als je geen diploma secundair hebt, maar wel een diploma hoger onderwijs in België of Nederland, dan voldoe je aan de diplomavoorwaarde en mag je je inschrijven bij VIVES. Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB) alleen is niet voldoende.

Onder een aantal voorwaarden is ook het mogelijk om je in te schrijven bij VIVES zonder secundair diploma, maar dan moet je wel slagen voor een toelatingsproef.

Als je jonger bent dan 21 jaar op 31 december van het academiejaar waarin je wil starten en je slechts nog één of een beperkt aantal vakken moet afleggen via de centrale examencommissie voordat je je diploma secundair onderwijs behaalt en je voorziet dat je die voor 31 januari van het academiejaar waarin je start kan afwerken, stuur je een mail naar [email protected]. We helpen je graag verder.

2. Taalvoorwaarde

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je één van deze taalattesten kan voorleggen:

 • Certificaten van het CVO: Module 3.1 en 3.2 (Vantage level; richtgraad 3),
 • ITNA-test niveau 5 (B2),
 • Staatsexamen NT2 programma II,
 • CNaVT Educatief Startbekwaam (B2).

Indien je slaagde voor één schooljaar in een Nederlandstalige onderwijsinstelling, voldoe je ook aan de taalvoorwaarden.

3. Leerkrediet

Bij inschrijving moet je over voldoende leerkrediet beschikken. Heb je nog niet eerder in het hoger onderwijs in Vlaanderen gestudeerd, dan ontvang je alle leerkrediet bij inschrijving. Op onze leerkredietpagina lees je alles over hoe het leerkredietsyteem werkt.