Je kan je inschrijven voor een professionele Nederlandstalige bacheloropleiding als je voldoet aan drie voorwaarden: een diplomavoorwaarde, een taalvoorwaarde en leerkrediet. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een bacheloropleiding:

1. Diplomavoorwaarde

1.1 Diploma's uit Vlaanderen

Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen: 

 • een diploma van het secundair onderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs

Graduaat in de verpleegkunde

Wie zonder diploma van het secundair onderwijs start in deze graduaatsopleiding, dient de volledige opleiding te doorlopen en het einddiploma te ontvangen, om zich voor een andere graduaatsopleiding te kunnen inschrijven. 
Het is niet zo dat de deelcertificaten of het certificaat als zorgkundige toegang verlenen tot het hoger onderwijs.
Bijv. een kandidaat zonder diploma van het secundair onderwijs die drie van de vijf modules behaalt, kan niet rechtstreeks instromen in een andere graduaatsopleiding. 
Het is weliswaar mogelijk om tijdens deze opleiding het diploma van het secundair onderwijs te verkrijgen als je slaagt voor de eerste twee modules én Project Secundair Onderwijs hebt gevolgd.

1.2 Diploma's uit Wallonië en Nederland

Diploma's uit Wallonië Diploma's uit Nederland
 • certificat d’enseignement secondaire supérieur
 • grade de bachelier
 • bachelier de spécialisation
 • grade de master
 • master de spécialisation
 • een diploma van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 • een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van kwalificatieniveau 4
 • een diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) met een attest van een met succes afgerond propedeusejaar van minimaal 60 studiepunten
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • een diploma van het wetenschappelijk onderwijs (wo)

Belangrijk: 

 • Een diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs biedt in Vlaanderen, in tegenstelling tot in Nederland, geen rechtstreekse toegang tot het hoger onderwijs.
 • Kandidaat-studenten met een van de bovengenoemde diploma uit Wallonië, dienen te bewijzen dat zij aan de taalvoorwaarde (zie 2. Taalvoorwaarde) voldoen.
 • Kandidaat-studenten met een van de bovengenoemde diploma uit Nederland, voldoen automatisch aan de taalvoorwaarde (zie 2. Taalvoorwaarde).
 • Kandidaat-studenten met een van de bovengenoemde diploma uit Wallonië of Nederland, dienen zich eerst via onderstaande koppelingen te registeren.

1.3 Diploma's die niet in Vlaanderen zijn behaald

Kandidaat-studenten die hun diploma niet in Vlaanderen hebben behaald, dienen zich eerst te registeren via deze koppelingen:

koppeling voor kandidaten die een opleiding aan VIVES Brugge of Oostende willen volgen
koppeling voor kandidaten die een opleiding aan VIVES Kortrijk, Roeselare of Torhout willen volgen

Wanneer de registratie is voltooid, kan je je documenten uploaden en aanduiden voor welke opleiding je je graag zou inschrijven.

Het aanmeldingsformulier kan je - na registratie - altijd raadplegen via deze koppelingen:

koppeling voor kandidaten die een opleiding aan VIVES Brugge of Oostende willen volgen
koppeling voor kandidaten die een opleiding aan VIVES Kortrijk, Roeselare of Torhout willen volgen

Via deze koppeling kan je een handleiding voor bovenstaand aanmeldingsproces raadplegen.

Als jouw aanvraag succesvol is verzonden, zal de dienst toelating jouw documenten onderzoeken. Bij een positief resultaat, zal een brief van academische toelating worden uitgevaardigd. 
Dat document zal je nodig hebben tijdens het inschrijvingsproces en (eventueel) het aanvragen van een visum.
Een visumprocedure kan veel tijd in beslag nemen. Wees dat indachtig en begin dus zeker op tijd met jouw aanvraag.
Bij vragen kan er altijd contact worden opgenomen met [email protected].

En wat als ik geen diploma secundair onderwijs heb?

Als je geen diploma secundair hebt, maar wel een diploma hoger onderwijs in België of Nederland, dan voldoe je aan de diplomavoorwaarde en mag je je inschrijven bij VIVES. Een getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB) alleen is niet voldoende.

Onder een aantal voorwaarden is ook het mogelijk om je in te schrijven bij VIVES zonder secundair diploma, maar dan moet je wel slagen voor een toelatingsproef.

Als je jonger bent dan 21 jaar op 31 december van het academiejaar waarin je wil starten en je slechts nog één of een beperkt aantal vakken moet afleggen via de centrale examencommissie voordat je je diploma secundair onderwijs behaalt en je voorziet dat je die voor 31 januari van het academiejaar waarin je start kan afwerken, stuur je een mail naar [email protected]. We helpen je graag verder.

2. Taalvoorwaarde

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je één van deze taalattesten kan voorleggen:

 • Certificaten van het CVO: Module 3.1 en 3.2 (Vantage level; richtgraad 3),
 • ITNA-test niveau 5 (B2),
 • Staatsexamen NT2 programma II,
 • CNaVT Educatief Startbekwaam (B2).

Indien je slaagde voor één schooljaar in een Nederlandstalige onderwijsinstelling, voldoe je ook aan de taalvoorwaarden.

3. Leerkrediet

Bij inschrijving moet je over voldoende leerkrediet beschikken. Heb je nog niet eerder in het hoger onderwijs in Vlaanderen gestudeerd, dan ontvang je alle leerkrediet bij inschrijving. Op onze leerkredietpagina lees je alles over hoe het leerkredietsyteem werkt.