Je kan je inschrijven voor een Nederlandstalige postgraduaat als je voldoet aan twee voorwaarden: een diplomavoorwaarde en een taalvoorwaarde. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten, omdat je een postgraduaat niet kan volgen als basisdiploma. Op deze pagina lees je meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een postgraduaat:

1. Diplomavoorwaarde

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet een kandidaat student in principe beschikken over een diploma van bachelor of master of een hiermee gelijkgesteld diploma. Bijkomende toelatingsvereisten zijn te vinden in de programmagids of de specifieke informatie betreffende de opleiding.

Studenten die op bovenstaande gronden niet worden toegelaten en studenten die het getuigschrift niet wensen te behalen, mogen worden toegelaten tot deelname aan de opleiding, maar zij verwerven slechts een attest van deelname. De toelatingsvoorwaarden voor het volgen van andere trajecten van permanente vorming worden vrij bepaald door het opleidingsmanagementteam.

2. Taalvoorwaarde

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je één van deze taalattesten kan voorleggen:

  • Niveau 5 bij ILT-KU Leuven/KUB/HUB/UGent/Linguapolis,
  • Richtgraad 3 van het CVO (Vantage Level),
  • ITNA-test (B2),
  • PTHO-test,
  • Staatsexamen NT2,
  • CNaVT (B2).

Indien je slaagde voor één schooljaar in een Nederlandstalige onderwijsinstelling, voldoe je ook aan de taalvoorwaarden.