Je kan je inschrijven voor een (Nederlandstalige) graduaatsopleiding als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement van Hogeschool VIVES. Lees meer over deze toelatingsvoorwaarden voor een graduaatsopleiding op deze pagina.

1. Diplomavoorwaarde

Diploma's uit Vlaanderen

Kandidaat-studenten worden toegelaten tot een graduaatsopleiding als zij voldaan hebben aan de leerplicht. Een kandidaat-student heeft voldaan aan de deeltijdse leerplicht als hij op het ogenblik van zijn inschrijving 18 jaar is of wanneer hij het voltijds secundair onderwijs met vrucht beëindigd heeft. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet de student 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs dat minstens drie jaar is behaald
 • een diploma van het secundair onderwijs
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • een diploma van bachelor of master
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's

Diploma's uit Nederland

Kandidaat-studenten die hun diploma in Nederland hebben behaald en een graduaatsopleiding aan Hogeschool VIVES willen volgen, dienen een van de volgende diploma's te bezorgen aan [email protected]:

 • een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 • een diploma secundair beroepsonderwijs van kwalificatieniveau 4 (mbo)
 • een HAVO-diploma met een propedeusejaar van minstens 60 studiepunten, indien gedomicilieerd in België. De kandidaat-student is minimaal 18 jaar en heeft dus voldaan aan de leerplicht in België.
 • een HAVO-diploma zonder propedeusejaar, indien gedomicilieerd in Nederland. De kandidaat-student is minimaal 17 jaar en heeft dus voldaan aan de leerplicht in Nederland.
 • een diploma van het hoger onderwijs

Heb je een van bovenstaande diploma's, dan moet je een aanvraag tot toelating indienen met bewijs van je diploma bij [email protected].

Verpleegkunde

Voor deze opleiding gelden dezelfde diplomavoorwaarden, behalve dat het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs niet minstens drie jaar moet zijn behaald. 

Met andere woorden: kandidaat-studenten die hebben voldaan aan de leerplicht, kunnen zich met een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs inschrijven voor deze opleiding.

Voldoe je niet aan de diplomavoorwaarden? Neem dan contact op met de onderwijsinstelling waar je de opleiding wil volgen en vraag meer informatie over de toelatingsproef. Deze proef is een andere dan het hieronder vermelde toelatingsonderzoek. Slagen voor de toelatingsproef voor de graduaatsopleiding in de verpleegkunde geeft geen toegang tot de andere graduaatsopleidingen.

Diploma's uit andere landen

Kandidaat-studenten die hun diploma niet in Vlaanderen hebben behaald, dienen zich eerst te registeren via deze koppelingen:

opleidingen in VIVES Brugge en Oostende
opleidingen in VIVES Kortrijk, Roeselare en Torhout

Wanneer de registratie is voltooid, kan je je documenten uploaden en aanduiden voor welke opleiding je je graag zou inschrijven.

Het aanmeldingsformulier kan je - na registratie - altijd raadplegen via deze koppelingen:

opleidingen in VIVES Brugge en Oostende
opleidingen in VIVES Kortrijk, Roeselare en Torhout

Via deze koppeling kan je een handleiding voor bovenstaand aanmeldingsproces raadplegen.

Als jouw aanvraag succesvol is verzonden, zal de dienst toelating jouw documenten onderzoeken. Bij een positief resultaat, zal een brief van academische toelating worden uitgevaardigd. 

Dat document zal je nodig hebben tijdens het inschrijvingsproces en (eventueel) het aanvragen van een visum.

Een visumprocedure kan veel tijd in beslag nemen. Wees dat indachtig en begin dus zeker op tijd met jouw aanvraag.

Bij vragen kan er altijd contact worden opgenomen met [email protected]

2. Taalvoorwaarde

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je één van deze taalattesten (B1+) kan voorleggen:

 • Certificaat B1+ van het Instituut voor Levende Talen, het Universitair Centrum voor Talenonderwijs of Linguapolis
 • Centrum voor Volwassenenonderwijs, module 2.4 (Threshold Level 4, richtgraad 2)
 • Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, Programma I
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Maatschappelijk Formeel (FORM)

Indien je slaagde voor (minstens) één schooljaar in een Nederlandstalige onderwijsinstelling, voldoe je eveneens aan de taalvoorwaarden.

Verpleegkunde

Heb je een diploma behaald buiten de Vlaamse Gemeenschap? Neem dan contact op met de onderwijsinstelling waar je de opleiding wil volgen en vraag meer informatie over de toelatingsproef. Deze proef is een andere dan het hieronder vermelde toelatingsonderzoek. Slagen voor de toelatingsproef voor de graduaatsopleiding in de verpleegkunde geeft geen toegang tot de andere graduaatsopleidingen.

Documenten versturen

Heb je interesse om een graduaatsopleiding te volgen? Vul dan deze survey in en verstuur zo al je documenten meteen naar de toelatingscommissie.

De survey staat open voor zowel studenten die hun diploma in Vlaanderen hebben behaald, als voor studenten die hun diploma niet in Vlaanderen hebben behaald.

Geen leerkredietvereiste

Voor een graduaatsopleiding is - i.t.t. een bacheloropleiding - geen leerkrediet vereist.

Toelatingsonderzoek

Voldoe je aan de taalvoorwaarden, maar niet aan de diplomavoorwaarden? Dan kan je deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Kandidaten moeten zich verplicht inschrijven via deze tool. Lees ook aandachtig de informatiebundel op de website.

Slaag je voor dat onderzoek, dan krijg je een toelatingsbewijs waarmee je je in elke Vlaamse hogeschool kan inschrijven voor een graduaatsopleiding.

Neem contact op met [email protected] mocht je vragen hebben over het toelatingsonderzoek.